Ilskan inom S/MP-regeringen är stor mot att riksdagsmajoriteten ändrat Sveriges säkerhetspolitiska hållning, så att den öppnar för djupare samverkan med Finland. Och att Sverige likt Finland utfärdar en Nato-option – öppna för möjligheten att gå med men inte ta steget dit.

En majoritet bestående av M, SD, KD, C och L i försvars- och utrikesutskotten beslutade i slutet av förra veckan om att kräva in en option, en möjlighet, att söka svenskt medlemskap i Nato.

S är överkörda

Finland har en sådan Nato-option sedan 1995, alltså att analysera och utvärdera vad det skulle innebära för Sverige att gå med samtidigt som huvudlinjen är rådande linje om militär alliansfrihet.

Denna öppnare hållning till framtida säkerhetspolitik är Socialdemokraterna emot, men nu har de blivit överkörda av riksdagen. Ilskan är stor i regeringen.

– Detta är en betydelsefull negativ händelse för säkerheten för oss i Sverige, säger utrikesminister Ann Linde (S).

– Om man ska ändra något i en säkerhetspolitisk linje så ska det ha föregåtts utav ett omfattande arbete över blockgränsen. Nu har det här snickrats ihop i riksdagen senaste veckan. För vår del ligger regeringens säkerhetspolitiska linje fast, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Betyder ingenting eller ett angeläget besked?

I Aftonbladet (S) beskriver Lena Mellin stämningsläget i S:

”Tumultet i riksdagen kanske inte saknar motstycke men är mycket ovanligt. Sällan eller aldrig har riksdagen talat om för regeringen vilken utrikes- och säkerhetspolitik som ska gälla. Men regeringen kommer alltså inte att lyda. Och heller inte gå med i Nato – så länge inte Finland gör det. Trots de hårda orden har alltså i praktiken ingenting hänt. Utom ett våldsamt meningsutbyte.”

Väckarklocka för S

I Folkbladet (S) skriver Widar Andersson:

”På onsdagen röstade en majoritet i riksdagens försvarsutskott ja till att Sverige ska vara öppet för ett eventuellt medlemskap i Nato. Fem partier – från SD och till C – röstade ja. För första gången sitter nu S i minoritet i en avgörande säkerhetspolitisk fråga; med endast V och MP att hålla i handen. För SD innebär beslutet i försvarsutskottet en kursomläggning i akt och mening att städa undan onödiga konflikter inför ett eventuellt samarbete med Moderaterna i regeringsställning. För Centerpartiet innebär beslutet i utskottet en blinkning om att SD visst kan få ha ett stort inflytande på politiken. För Socialdemokraterna innebär utskottets beslut en varningsklocka.” 

S har också ändrat position

Dagens Industri påpekar i dagens ledare att Socialdemokraterna, trots ilskan över att ha förlorat initiativet i försvars- och säkerhetspolitiken i riksdagen, har ändrat position i frågan.

”Men även S har ändrat sig. Sverige har sedan länge avskaffat neutraliteten som mål och bygger säkerhet med andra. Försvaret utformas för att kunna ge och ta hjälp.” Och de utredningar regeringen beställt om Sveriges förhållande till Nato förordar indirekt ett medlemskap.

Innebär kraftigt höjda försvarsanslag

I Svenska Dagbladet (ober M) skriver Henrik Sundbom:

”En Nato-option innebär ingalunda att Sverige ansöker om medlemskap i försvarsalliansen … Med inspiration från Finland, uttrycker man en möjlighet, men ingen ambition, att gå med i Nato. Riksdagen gör vad regeringen borde ha gjort, och harmoniserar säkerhetspolitiken med Finland för att snabbt kunna agera när det behövs … Underförstått innebär optionen också ett mål om att leva upp till medlemskriterierna, vilket bland annat innebär kraftigt höjda försvarsanslag … När nu även SD närmar sig en Nato-vänlig hållning innebär det att den tid då Socialdemokraterna kunde forma en majoritet kring Nato-motståndet är på väg att ta slut.”