Ett av landets märkligaste monument från vikingatiden är Hunnestadsstenarna. En av dem försvann på 1700-talet men har nu återfunnits, 300 år senare.

När Ystad kommun lade ut nya ledningar för vatten och avlopp stötte man på en sten. Eftersom området är arkeologiskt intressant fanns arkeologer till hands. De kunde konstatera att det var den försvunna stenen.

– Ett fantastiskt roligt fynd, som man inte trodde skulle inträffa. Den här stenen har varit borta så pass länge att vi trodde den var förstörd, säger Magnus Källström, runolog på Riksantikvarieämbetet till SVT.

Monument från vikingatiden

Hunnestadsmonumentet är sannolikt från 900-talet och enligt arkeologer är det ett av landets märkligaste monument från vikingatiden.

Monumentet bestod av åtta stenar, varav tre bildstenar och två runstenar. Det fanns bevarat i början av 1700-talet, men försvann senare. Några av stenarna återfanns på markerna på Marsvinsholms slott 1814. I dag står tre av stenarna på Kulturen i Lund.

– Det här fyndet kommer att ge oss mycket ny kunskap, inom flera områden, såväl konst- och religionshistoria som arkeologi, säger Magnus Källström, runolog på Riksantikvarieämbetet.