Dödstalen i corona stiger nu och smittspridningen på äldreboenden är lika stor som i våras. Svenska regeringen gör ingenting för att skydda de sårbara. Istället stänger man gymnasierna för elever som har mycket liten risk att bli svårt sjuka och dö.

Det är skrämmande att se hur tafatt och handlingsförlamad den socialdemokratiska regeringen är, nu när den andra vågen av coronapandemin slår in över Sverige. Stapeldiagrammet ovan är ett bevis på att ingenting har gjorts för att säkra äldreboenden från smittan.

Istället för att tala om hur äldreboenden ska skyddas, höll statsminister Stefan Löfven (S) presskonferens på torsdagen om att skicka hem gymnasieeleverna för resten av terminen.

En halvtimme senare talade Folkhälsomyndigheten om betydligt allvarligare aspekter av coronapandemins nya fas.

– Vi fortsätter att arbeta tillsammans med framför allt dem som har hand om äldreboenden, på att försöka minska smittan så mycket som möjligt just i dessa miljöer för det är där vi får de höga dödstalen, när smittan kommer in där, sa statsepidemiolog Anders Tegnell på presskonferens med Folkhälsomyndigheten.

– Dödstalen fortsätter uppåt betydligt mer än vad vi hoppades på för några dagar sedan. Tyvärr kommer vi nog att fortsätta se ökade dödstal, sa han.

Något kryptiskt sa Tegnell också:

– Dödstalen lever lite grand sitt eget liv, och beror mycket på andra saker än bara smittspridningen i samhället.

Äldreomsorgen är pandemins epicentrum

Det Tegnell avsåg var förmodligen att det är de äldre som fortsätter bli smittade i sina rum på äldreboenden, utan att de går ut och utan att de träffar anhöriga.

Hur blir de då smittade? Det finns bara ett svar: personalen.

Som Samtiden tidigare idag kunde avslöja, sker vanvård på äldreboenden därför att det funnits problem med personalen språkkunskaper, som Gävle kommun skriver i handlingsplan för att komma tillrätta med bristerna.

Om gymnasieelever eller de flesta vuxna i yrkesverksam ålder blir smittade får det inga allvarliga konsekvenser. Här spelar alltså smittspridningen ingen större roll för dödstalen. Det var också därför Folkhälsomyndigheten i våras inte såg skäl för hårda nedstängningar av samhället.

Men det har hela tiden – till och med innan viruset kom till Sverige – varit känt att de äldsta åldersgrupperna, 70+, är extra känsliga för covid-19 och för dem är dödligheten mycket hög.

Ändå har S-regeringen inte vidtagit några åtgärder för att skydda landets äldre, allra minst dem som löper störst risk att dö i covid.

Regeringen styr över smittbärarpenning

Och regeringen kan här inte alls smita från sitt ansvar och skylla på regionerna eller vårdgivarna. Ett skäl till att smittad personal går till äldreboenden är förmodligen att de har låg lön och arbetar på timmar. De behöver sin lön mer än personal inom exempelvis svensk sjukvård – där smittspridningen varit minimal.

Om lågavlönade med invandrarbakgrund utgör en stor andel av personalen på äldreboenden, är det väsentligt att få dem att stanna hemma om de själva eller någon i familjen har smittan.

En utökad smittbärarpenning skulle kunna ta bort det ekonomiska skälet att gå till jobbet med symptom. Men regeringen stretar emot. Till riksdagen sa socialminister Lena Hallengren (S) i början av april, att frågan ”är behäftat med flera utmaningar” men att regeringen ”i dagsläget” inte utesluter åtgärder. Någon utvidgning har dock inte genomförts.

Trots att ansökningarna om smittbärarpenning ökat kraftigt, rör det sig om utbetalningar om några få tiotal miljoner kronor vilket är struntsummor i det här sammanhanget.

Därför går, av allt att döma, fortfarande smittad personal till äldreboenden och för över smittan till de äldsta åldersgrupperna som börjat dö igen.

Det är lättare för regeringen att skicka hem gymnasieelever, som i huvudsak inte berörs, än att vidta verkningsfulla åtgärder som räddar liv på äldreboenden.