I Kina har gissningsvis också statsmedia ”högst förtroende”. Ett oräkneligt antal vänstervridna journalister har genom sitt maktmissbruk lagt grunden för nedläggningen av Public Service, skriver Erik Dahlin i denna debattartikel.

DEBATT. I en debattartikel på Svenska Dagbladets kultursidor skriver Helena Olsson, programbeställare på SVT, om konflikten mellan det konservativa och det liberala/progressiva och att SVT har lyckats navigera rätt i det konfliktlandskapet eftersom SVT ”har det högsta förtroendet som SOM-institutet någonsin uppmätt hos ett svenskt medieföretag”.

Gissningsvis har statsmedia i Kina också det högsta förtroendet av alla medier i Kina och jag nöjer mig med att inte fördjupa mig mer i den frågan än så.

SVT förstår inte konservatism

Personer med vänsteråsikter avslöjar sig inte sällan själva med att mellan raderna visa att de inte förstått någonting, vilket följande citat av Olsson är ett exempel på: ”Public service kritiseras från konservativt håll för att ge en vänstervinklad bild av samtiden. Samtidigt får Sveriges Radio och SVT kritik för att brista i mångfald och representation av utländsk bakgrund.”

Olsson inleder den andra meningen med ordet ”samtidigt”, vilket i sammanhanget får innebörden att hon anser att Sveriges Radio och SVT springer konservativa ärenden när alltför få av de anställda har utländsk bakgrund.

Därmed visar hon att hon inte förstått vad konservatism står för.

Det finns till att börja med ingen konservativ som ens skulle besvära sig med att kartlägga folks bakgrund, hudfärg eller härkomst inom SVT. Själva tanken är befängd.

Om en konservativ däremot får information om att SVT rekryterat med avseende på bakgrund eller hudfärg istället för kompetens så går den konservative med rätta i taket. I rättvisans namn ska tilläggas att Olsson argumenterar emot kvotering av minoriteter till SVT, vilket förvisso kan få läsaren att förledas tro att hon representerar någon form av gyllene medelväg mellan vänster och höger.

Kraftigt vänsternarrativ

Självklart vill hon inte att vänsterns identitetspolitiken tillämpas på just hennes arbetsplats, men även om hon ideologiskt är emot kvotering så innebär det inte att hon och SVT befinner sig i någon politisk mitt. Mycket tyder däremot på att SVT och övriga Public Service har en kraftig vänsterlutning.

Inte någon gång sedan Sverige fick allmän rösträtt har ett parti ökat så mycket som Sverigedemokraterna. Anledningen till det är inte att var femte svensk är rasist utan att var femte svensk väljare är så trött på att dagligen mötas av de negativa konsekvenser som de senaste 40 årens invandring resulterat i.

Under denna tid, då Sverige förvandlats från ett typ av samhälle till ett annat, kan man tycka att Public Service just kunde ha varit en service för allmänheten, men det uppdraget har man misslyckats med kapitalt. Trots att det funnits stort intresse från allmänheten att ta del av invandringens negativa konsekvenser så har man konsekvent underrapporterat sådant.

Man har också vinklat nyheter och ställt ledande frågor i linje med ett vänsternarrativ. Hade public service gjort sitt jobb så hade alternativmedia inte funnits.

Maktmissbruk har lagt runden för nedläggning

Vi konservativa hade inte haft det minsta emot om SVT enbart bestått av personer med utländsk härkomst så länge som de manglat ut också ett konservativt narrativ. Varför inte låta Moderaternas Hanif Bali och Sverigedemokraternas Ghazal Saberian ta över rekryteringen av personal till Public Service? Vi skulle med säkerhet få en övervikt av konservativa med iransk bakgrund bland journalisterna som med nio miljarder i ryggen skulle göra vad de kunde för att gynna det konservativa blocket.

När dessa personer väl fått makten över statsmedia så skulle det vara nästintill omöjligt att bli av med dem, dvs exakt som det är nu fast det är vänstern som naglats sig fast vid den skattefinansierade tredje statsmakten.

I den bästa av världar hade vi haft en helt neutral och oberoende skattefinansierad media, men jag tillhör dem som tror att det tåget har gått.

Ett oräkneligt antal vänstervridna journalister har genom sitt maktmissbruk lagt grunden för nedläggningen av Public Service och ju förr nedläggningen sker desto bättre.

Erik Dahlin
Programledare för podden Samtidigt