Andelen nyinskrivna 80-åringar har fördubblats i vecka 47 jämfört med vecka 19 som var den vecka i våras då flest personer över 80 år skrevs in på intensiven.

Flera orsaker kan ligga bakom utvecklingen, men enligt Socialstyrelsens expert Sten Walther kan en orsak vara att vården lärt sig att många 80-åringar faktiskt överlever.

Lönar sig att ge vård åt äldre

Dödligheten bland intensivvårdspatienter i ålderskategorin är hög och den är ännu högre bland dem som vårdas på grund av covid-19. Men i Uppsala, där man vårdat 18 patienter över 80 år, var åtta av dem fortfarande vid liv 30 dagar senare och på Södersjukhuset i Stockholm levde hälften, 12 av 24.

– Dödligheten är inte 100 procent. Uttryckt på ett annat sätt kan man säga att det lönar sig att ta hand om dem som är över 80 år, eftersom en hel del klarar sig, säger han till nyhetsbyrån TT.

En annan orsak kan också vara förvissningen om att intensivvårdsplatserna, av allt att döma, räcker. I våras vägrades äldre att skickas till IVA trots att det fanns tomma platser, men panikkänslor gjorde att regionerna utgick från att platserna behövdes för yngre.