Det är en märklig tid vi lever i. De som kallar sig liberaler låter som stalinister som använder hat mot meningsmotståndare och agerar för att tysta den politiska samhällsdebatten. Nu hotar ”liberala” Eskilstuna-Kurirens redaktör också med våld. Bara konservativa står nu för upplysningens traditioner.

Inte mycket förvånar mig numera. Inte ens när den påstått liberala tidningen Eskilstuna-Kurirens politiske redaktör Alex Voronov förespråkar knytnävsslag mot Sverigedemokrater, istället för öppen och fri debatt.

”Liberaler” är inte liberala längre

De som kallar sig liberaler är inte det längre. De präglas mer av totalitärt tänkande när man ser till vilken retorik de använder. De intar ett synsätt om att de själva är de enda som är goda och de enda som har rätt, vilket ger en världsbild där andras åsikter är onda. Och genom att stämpla andra människor som onda, legitimerar det att man ger sig på dem med hot, hat och våld.

Alex Voronov och alla liberaler runt honom är moderna stalinister. Det är nämligen så kommunismens världsbild alltid sett ut. Genom att se sig själv som godhetens enda kraft och motståndarna som usliga fiender har man dödat miljontals människor i Ryssland, i Kina, i Kambodja och på många andra håll i världen.

Upplysningsfilosoferna och liberala tänkare, som Voltaire och John Stuart Mill, hade rakt motsatt världsbild. De ansåg att just yttrandefriheten och den fria, öppna debatten var ett av de effektivaste verktygen mot en sådan brutal utveckling. Respektfullt åsiktsutbyte är grunden för demokrati.

Men det som förr var kommunistiska förtryckarstrategier har nu börjat tillämpas av de som kallar sig ”liberaler”. Dagens Nyheter hade en tematidning om klimatet där bara EN åsikt – den av makten godkända – kommer till tals. Så var det också i Sovjetkommunismens husorgan Pravda.

Och nu är det alltså redaktören på Eskilstuna-Kuriren som följer upp det ensidiga och totalitära tänkandet med att förespråka våld istället för öppen idédebatt.

Bara konservativa står idag upp för upplysningens idéer

Det har gått så långt att de som kallar sig liberaler har blivit anti-liberaler, på samma sätt som de som kallar sig anti-fascister är dagens fascister. George Orwell kunde inte fått mer rätt om att i en framtid skulle slagfältet vara retoriken och förvrängningar av ordens innebörd.

Om vi ser till sak och fakta är det numera konservativa som står för upplysningens idéer om yttrandefrihet, rättsstat och samhällskontraktet om att skattemedlen ska gå till det egna landets medborgare.

Ordet liberal har länge varit förvirrande. I USA är det synonymt med vänsterradikalism och statsintervention i ekonomin. I Europa har liberal varit förknippat med upplysningens idéer, men nu har den amerikanska definitionen fått full giltighet också hos oss. Den som kallar sig liberal är socialist och utopist. Och totalitär till kynnet.

Den som däremot vill försvara de liberala idéerna i sak, handling och genom eget agerande, kan numera bara göra det i konservativa sammanhang.