Från flera håll växer nu kritiken mot regeringen. Hallengren är anmäld till KU och statsministern kan komma att offra henne, säger initierad bedömare.

Inte nog med att norska socialdemokratin, som står den svenska mycket nära, riktat hård kritik mot svenska regeringen genom sin drottning, Gro Harlem Brundtland. Även röster i den socialdemokratiska sfären i Sverige ser hur hårt trängd regeringen är.

– Allt fler svenskar känner att det gått åt skogen, säger S-debattören Daniel Suhonen om regeringens coronastrategi. Han menar att vi kan komma att få se ansvarsutkrävanden.

– Under Transportstyrelsens it-haveri avsatte Löfven statsråd för att tysta kritiken. Det är möjligt att han är nöjd med socialminister Lena Hallengren, men han kanske måste offra henne ändå. Annika Strandhäll är ute och luftar sig har jag sett och hon kan de här frågorna. Så visst kan det bli fråga om en sådan krishantering, säger Daniel Suhonen till Svenska Dagbladet.

Hallengren anmäld till KU

Idag måndag kommer Kristdemokraterna att KU-anmäla socialminister Lena Hallengren. Detta sedan det kommit uppgifter om att medarbetare på socialdepartementet försökt få ta del av coronakommissionens delbetänkande innan det blev offentligt.

Kristdemokraterna menar att Hallengrens agerande och hur regeringen har förhållit sig till coronakomissionens självständighet måste granskas av konstitutionsutskottet.

– Om de uppgifter som har publicerats är korrekta så anser jag att är Socialdepartementets agerande är anmärkningsvärt. Man har dels försökt få loss information som man inte hade rätt till och dels lagt sig i presentationen av coronakomissionens betänkande på ett olämpligt vis, säger Andreas Carlsson, Kristdemokraternas gruppledare i riksdagen, till Ekot.