Ett webbseminarium hölls på onsdagen med terrorexperter från Israel av konservativa ECR-partiet i Europaparlamentet, med svenske EU-parlamentarikern Charlie Weimers som värd.

I sin inledning konstaterade Charlie Weimers (SD) att det varit mycket oroväckande att se terroristhotet växa sig allt större i Europa under de senaste åren.

– Därför är det viktigt att fokusera på flera aspekter kring terrorism och terrorismbekämpning. Vilka är de grundläggande orsakerna till terrorism? Vi måste kunna förstå eller bättre diagnostisera sjukdomen innan vi kan finna botemedel eller mediciner för att bekämpa den, sa han.

Terrorismens orsaker

Vad driver dessa män och kvinnor att vara mottagliga för terroristideologi och utföra de mest grymma våldshandlingarna? Under många år har det funnits en stor dissonans i Europa om de grundläggande orsakerna till terrorism. Många på vänstersidan tror att det beror på ojämlikhet, utestängning och arbetslöshet.

Även om dessa faktorer kan bidra till mottaglighet och rekrytering av terrorism, finns det många bevis i studier kring terrorism som klargör att enbart socioekonomiska omständigheter är otillräckliga för att förklara varför vissa hemfaller åt terrorism.

Vänsterns analys håller inte när vi tittar på fakta. Osama Bin Laden kom från en mycket rik familj i Saudiarabien. Många av de som reste till Islamska staten, IS, i Syrien och Irak från europeiska länder kom inte från eftersatta stadsdelar och många hade högskoleexamen.

Icke våldsam extremism

– Hur bemöter vi icke-våldsam extremism? I Europa finns det flera muslimska brödraskapsorganisationer som har legitimitet både på en medlemsstats- och EU-nivå, sa Weimers.

Till slut har en offentlig debatt vuxit fram om de statliga stöd och finansiering som sker av sådana organisationer i Europa.

– I mitt hemland Sverige avslutade till exempel staden Malmö sitt partnerskap med en arabisk bokmässa, efter att det blev känt att mässan innehöll och främjade antisemitiska texter, sa Weimers om en av de få tillfällen där konkreta åtgärder vidtagits när islamistisk extremism uppdagats.

Islam som polariserande ideologi

Experter har konsekvent varnat för att Muslimska brödraskapets polariserande ideologi främjar en radikal politiserad islam, där man ställer ett inbillat ”vi” (muslimer) mot ett inbillat ”dem” (icke-muslimer) och därför aktivt hindrar integrationsprocessen av muslimer i europeiska samhällen.

Dessutom har dessa organisationer en god förmåga att pressa ut stora mängder bidrag och finansiering till stöd för terrorism.

Den amerikanska administrationen har agerat för att europeiska länder ska terrorklassa Hizbollah i sin helhet. I år har Tyskland, Tjeckien, Slovenien och de tre baltiska staterna gjort det. Medan sunni-islamistiska grupper har varit ansvariga för de mest grymma och dödliga terrorattacker i Europa, kan risken för terroraktiviteter som begås av Shia-islamistiska organisationer, som Hizbollah och naturligtvis Iran, inte förbises.

Charlie Weimers efterlyste att EU och europeiska länder lär av de israeliska erfarenheterna om hur man bäst kan bekämpa icke-våldsam extremism. Och det var därför han bjudit in två seniora experter på israelisk politik mot terrorism, kriminologen Anat Berko och Eli Vered Hazan, som nu är utrikespolitisk chef på konservativa partiet Likud och tidigare arbetat som rådgivare åt premiärministern.

Anat Berko vände sig starkt emot att europeiska länder ger ekonomiskt stöd till tvivelaktiga islamistiska organisationer. För att bekämpa icke-våldsam extremism krävs att man är mycket tydlig.

– Dialog? Nej! Stå upp för er yttrandefrihet, sa Berko i samband med att halshuggningen kom upp av läraren Samuel Paty i Paris för drygt en månad sedan.

Också Eli Vered Hazan var kritisk till hur lättsamt Europa tar på politisk islam och det hot den ideologin utgör mot demokratiska samhällen.

– Snälla européer! Ändra er syn, vädjade han och syftade på bland annat de statliga medel som går till extremistiska organisationer.

Fem timmar i säkerhetskontroll är det nya normala

Charlie Weimers avslutade webbseminariet med en anekdot som förklarar kontrasterna i säkerhetstänkande.

– När jag besökte Israel 2009 minns jag att jag skrattade till när min värd, ordföranden för Likuds ungdomsförbund, sa att jag skulle åka till flygplatsen fem timmar före avresan. Varken 11 september 2001 eller bombningarna i London och Madrid hade fått mig att förstå exakt hur mycket det krävs för ett land som hotas att hålla sina medborgare säkra.

– Fem timmar i förväg!? Det var långt ifrån min svenska verklighet. Ett år senare slog terrorismen Sverige genom en misslyckad islamistisk bombning i Stockholm.

Weimers citerade Berko: ”Israel är kanariefågeln i kolgruvan när det gäller att hantera och bekämpa terror.” Hans slutsats var att det finns ovärderlig kunskap att lära av ”kanariefågeln i kolgruva” för Europa.

– Vi konservativa har många gånger föreslagit att EU-parlamentet bjuder in israeliska experter, men vänstern fortsätter att blockera detta.

– Man kan inte låta bli att undra om anti-israelisk ställning är viktigare för vänstern än att skydda europeiska liv, summerade Weimers.

*

Denna artikel publicerades först i The Conservative.