Idag är 17-åriga Greta Thunberg chefredaktör för landets största morgontidning, Dagens Nyheter. Den innehåller ingen debatt, inga åsikter, inga skiftande perspektiv. Bara ”fakta”. En från demokrati och yttrandefrihet rensad samhällsinformation från ”expertisen”.

Branschtidningen Dagens Media förvarnade om vad som var på gång: ”Allt åsiktsmaterial borta när Greta Thunberg tar över DN”.

Och när jag kollar DN.se nu på söndagsmorgonen så finns inga ledarartiklar i tidningen. Inte heller DN-Debatt, denna sida som en gång i tiden var tongivande för svensk samhällsdebatt, innehåller någon artikel.

Samhällsdiskussionen är inställd i Dagens Nyheter.

Bara en röst räknas: det Greta anser vara fakta

Det är bara en röst som tillåts tala: Greta Thunberg. Och de hon godkänner som rättänkande röster för ”vetenskapen”.

Det var också så Josef Stalin, Adolf Hitler, Mao Zedong, Pol Pot, Fidel Castro, ayatollah Khomeini och alla andra diktaturer såg på den allmänna debatten. Den var välkommen – så länge man sa det ledaren ville höra.

Men tidningen innehåller inte bara forskarrapporter. Man har suggestiva reportage som vädjar till känslor mer än till logik. Som i toppnyheten idag. Den så kallade nyhetsartikeln inleds: ”Klimatförändringar är inte alltid dramatiska. De är smygande. Ofta vill människor helst tro att de inte finns.”

Propaganda som från en enpartistat

Vad har Thunberg och DN för belägg för detta? I mätningar visar det sig att de flesta människor är oroliga över klimatet. ”Två av tre svenskar är klart oroade över klimatförändringarna”, är en vanlig rubrik när opinionsinstitut tillfrågat människor. 

Toppnyheten i DN är ingen nyhet utan propaganda.

Detta är styrd och vinklad information för att passa makten. Och makten i DN idag är Greta Thunberg.

Så fungerar inte demokrati. Så fungerar inte politik.

Demokrati kräver att olika åsikter tillåts

Demokrati kräver att människor får framföra olika ståndpunkter i en öppen och livlig debatt. Sedan avgör väljarna i val vilka förtroendevalda som bäst representerar folket.

Politik kräver ständigt avvägningar mellan en enorm mängd med goda mål, viktiga ambitioner och önskvärda åtgärder. En sådan avvägning är vad vi har råd med. Eller mer precist: Vad ska vi avstå ifrån för att göra något annat.

Just nu dör äldre i hundratal i veckan eftersom äldreboenden inte klarar att hålla de boende borta från coronaviruset. Orsaken är för lågutbildad personal. Sådant kostar pengar att åtgärda. Ska resurserna gå till klimatåtgärder eller till att göra de äldres bomiljö mer värdig?

Politik måste väga många goda mål mot varandra

Politik handlar om att säga nej, att inte satsa på det som vore bra att göra. Just därför att det offentliga och andra aktörer inte kan göra allt. Och att så mycket är så viktigt. Och angeläget.

Bara i en fri debatt och med demokratiska beslut kan avvägningar som stora delar av befolkningen anser är acceptabla ske.

Greta Thunberg och hennes så kallade experter kan inte avgöra hur mycket äldre på äldreboende ska lida av covid för att istället satsa mer på klimatinsatser. Det finns inget vetenskapligt svar på den frågan.

Bara genom en politisk och demokratisk process kan sådana moraliska frågor avgöras och erhålla den legitimitet som samhället som helhet kan stå ut med.

Allt detta blundar 17-åringen för, vilket inte är så konstigt. Ett samhälle ska inte styras av omogna och oerfarna tonåringar. Inte ett seriöst samhälle i vilket fall. Det är djupt orättvist att ens sätta tonåringar i den situationen att de avkrävs svar på komplexa procedurella frågor de inte förstår.