Det är mycket snack om hur andra partier ska förhålla sig till Sverigedemokraterna, mer sällan om hur SD ser på samarbeten. Henrik Vinge gav utförliga svar i helgens lördagsintervju, men de har inte lett till några kommentarer.

Jag har väntat med att göra ledare som kommenterar medverkan i Ekots lördagsintervju av gruppledaren i riksdagen, Henrik Vinge (SD). Detta för att få med hur olika opinionsbildare ser på hans delvis nya besked från partiet.

Men ack vad jag bedrog mig. Det är tyst som i graven när maktspelet belyser Sverigedemokraternas taktik, för- och nackdelar med olika alternativ.

Endast Aftonbladet har publicerat kort telegramnyhet: ”För att få mer inflytande borde Sverigedemokraterna se över hur man agerar i riksdagens budgetprocesser. [Vinge] talar om att partiet kan komma att lägga ner sina röster om man inte får inflytande över budgeten. Henrik Vinge säger att det skulle kunna öka sannolikheten för att få vara med och förhandla.”

Vinge vill öka pressen på M och KD

Hittills har ju SD avvikit från de andra partiernas ”praxis” om att lägga ner sina röster i votering om statsbudget, om man inte varit med och formulerat budgeten. SD har istället röstat på näst bästa budget, när den egna budgeten fallit bort i voteringen.

Partiet röstade på alliansens budget 2014. Det innebar att nytillträdde statsministern Stefan Löfven (S) fick se sin budget falla. Också hösten 2018 röstade SD på M/KD-budget, som då vann över S/MP-regeringens budgeten.

Nu planerar Henrik Vinge för att ändra agerandet. Det skulle innebära att en M/KD-budget skulle falla om dessa partier i regeringsställning inte gjort upp om hela budgeten med SD.

Det är mästerligt maktspel i all sin enkelhet.

Statsrådsposter inte viktigast

Henrik Vinge gör också klart att sakpolitiken är viktigare än ministerposter.

– Den risken tror jag finns, svarar han på frågan om ett parti kan kompromissa för mycket.

– Man kan se att andra partier har värderat ministerposterna för högt och därmed tummat på för mycket av politiken.

– Fokus måste ligga på sakfrågorna. Vi ska förändra på de områden som vi gått till val på. Det förväntar sig väljarna. Och det måste vara viktigare än ministerposterna, säger han.

Det är naturligt att väljarna förväntar sig att ett stort parti tar regeringsansvar, men samtidigt vill de väljare som röstat på SD att partiet genomför sin politik.

– Regeringen har en viktig uppgift, men det väljarna framför allt är intresserade av är att se förändringar, på invandringsområdet, kriminalpolitiken, a-kassan, sjukvårdsköerna, pensionerna.

Också det är ett gediget, folkligt och jordnära perspektiv. Sakfrågorna före politiska poster. Och avstår man från ministerposter kan man kräva riktigt stort inflytande på sakfrågorna.

Det svåra är det Vinge också påpekar, att ha kontroll över att det man gjort upp om verkligen blir verklighet, om man inte sitter vid regeringsbordet. Här har jag vid flera tillfällen påpekat att oppositionspartierna kan lägga grunden för en ny regering genom gemensamma förslag i riksdagens utskott. Dessa kan plockas fram vid regeringsskifte, även om de just nu blir nedröstade av sittande majoritet.

Tänk vad befriande det vore att få en ny regering!