På område efter område är samhällsdebatten galet ologisk. Det som anses bra i Sverige, som att lägga åtta miljarder skattekronor på svensk statlig media, anser samma opinion är farligt fascistiskt om det sker i andra länder.

Det borde finnas någon måtta på hur vrickat samhällsdebatten får bli. Det här tweeten av riksdagsman Josef Fransson (SD) säger allt.

I reportaget beskrivs statligt ägda medier som liktydigt med att ”inskränka pressfriheten”. Statliga medier betyder ”bara trubbig propaganda”.

Vad är i så fall public service i Sverige?

Det är inte första gången det i svensk debatt hävdas att det som sker i utlandet är farligt och hemskt, även om samma sak anses fullt rimligt när det sker i Sverige.

Vi har exempelvis domstolarnas självständighet. Den anses hotad i Polen och Ungern. Regeringen i Polen har exempelvis sänkt pensionsåldern för domarna till 65 år i förvaltningsdomstolen. Men vänta lite nu? Sverige har ju inte ens en författningsdomstol.

Vilket är ”värst” ur rättsstatsperspektiv – att ha en domstol vars regler ändras, eller inte ha någon domstol alls?

Och när det talas det skadliga med regeringens inflytande i utländska domstolar, glömmer journalister (av någon anledning) att svenska domartjänster tillsätts av – trumvirvel – den svenska regeringen.

Hur kan något vara fruktansvärt fascistiskt när det sker utomlands, men inte fascistiskt när samma sak, eller värre, sker i Sverige?

På något outgrundligt vis är det globalister som tycks bära på starka fördomar mot det utländska, medan det är de som värnar nationen som påpekar de svenska brister som behöver förändras.

Det visar att vi som har nationellt perspektiv är bättre på att granska och driva på för en politik som ändrar nationen till det bättre, medan globalister har gigantiska skygglappar och i det fördolda bär på ett enormt behov av att hävda det rätta i de rådande svenska systemen mot utlandets opålitliga, skumma och farliga syften.

Kan det vara så enkelt att om man värnar nationen, då är man inte rädd att kritisera det som går galet i nationen. Medan om man är globalist måste man försöka hävda sig med andra länder och försvara det egna landet inför världens alla globalister…?