Nu har Riks startat serien ”Året som gått” som i ett avsnitt per dag tar upp en av de händelser eller skeenden som läsarna i Samtiden visat särskilt stort intresse.

Det är undertecknad och Linus Bylund som kort kommenterar med Emmie Mikaelsson som programledare.

Följ den dagliga publiceringen: youtube.com/riksstudios.

Här är första avsnittet, om invandringen i form av årets beviljade uppehållstillstånd.