Medierna har varit mycket återhållsamma i att rapportera om Fredrick Federleys häpnadsväckande agerande. På samma sätt som Mona Sahlin har han inte gjort något straffbart, men agerandet innebär att förtroendet är förbrukat. Han måste avgå.

Om Federley varit SD-are hade alla medier haft krigsrubriker i veckor och alla nyhetssändningar hade fullständigt dominerats av hans tvivelaktiga agerande. Men nu är han vice partiledare och EU-parlamentariker för Centerpartiet och då skyddas han så långt det går. Medierna är vänsterliberalernas lydiga adjutanter och valarbetare.

Federley har besökt kriminalvården med sin sambo, som står under övervakning eftersom han är villkorligt frigiven från ett 9 år långt fängelsestraff för 22 grova barnvåldtäkter och ett antal andra brott.

Det handlar i Federleys fall inte om lagbrott, utan om en politiker vars agerande sätter förtroendet för honom ifråga. Därmed finns vissa likheter med Mona Sahlin, skriver Widar Andersson (S) i Folkbladet:

”Utan några jämförelser i övrigt så kommer jag att tänka på Mona Sahlin. … ’Tobleroneaffären’ under hösten 1995 tvangs [hon] att avbryta sin kandidatur som ny S-ordförande och statsminister. Under många år därefter arbetade hon med att försöka återfå förtroendet. Hon inledde ibland sina tal och anföranden med att säga något i stil med att: ’Jag vet att en del av er bara ser en Toblerone i talarstolen när ni ser mig’; en galghumoristisk blinkning till publiken om att hon förstod och respekterade människors tvekan och tvivel. För Federley finns inga sådana utvägar.”

I sociala medier finns också filmklipp med Federley som inte stämmer med min bild av hur en förtroendevald agerar. Han sprider inte bara tvivel om sig själv, han sätter den minoritet som homosexuella utgör i mycket dålig dager. Federley förstör det arbete som andra gjort för att skapa förståelse och respekt för homosexuella, som ju i alla tider omgivits av fördomar om oacceptabelt leverne.

Det är obegripligt hur någon som vill ha makt av folket kan uppträda så fullständigt omdömeslöst.

Widar Andersson kommer fram till att ”Federley bör stiga av politiken, stiga ur pressen och staga upp sitt liv.” Det är lätt att hålla med.

UPPDATERING

Intervju för Riks Studios har publicerats i ärendet: