Kommunen uppger personalens språkproblem som en förklaring till ett fall av grov vanvård, som är anmält till IVO. En äldre man har dött i en säng med intorkad avföring på det kommunala äldreboendet.

I samband med att en man dog på kommunala Vallongården i Gävle uppdagades att han levt i vanvård. Mannen var uttorkad, hans ögon igensatta med var och han hade inte kunnat äta på grund av obefintlig munhygien. Rummet var ostädat och sängen var nedlortad med avföring.

Naglarna var långa och smutsiga, vilket antyder att vanvården pågått en längre tid.

Lidande in i döden

Utöver det psykiska och fysiska lidandet för den boende har händelsen även inneburit en förtroendemässig förlust för omvårdnadsnämnden i Gävle, står det i anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Kommunen konstaterar att det funnits problem med personalens språkkunskaper och förmåga att ta till sig information, rapporterar Gefle Dagblad.

Enligt en handlingsplan som tagits fram av kommunen efter att den gamla mannen plågats till döds, ska kunskaperna hos personalen höjas, särskilt när det gäller basala hygienrutiner och munvård.