Nu finns nyheter, analyser och intervjuer som videoklipp på YouTube-kanalen Riks. Det är ett initiativ för att skapa mer av och intressantare politiska samtal i Sverige. Och för att samhällsdebatten ska nå en bredare publik.

YouTube-kanalen Riks syftar till att ge fler röster utrymme i den offentliga debatten. Under senare årtionden har några få mediehus i stor utsträckning fått styra hur den politiska debatten i Sverige ska föras. Ur demokratisk synpunkt är det inte optimalt.

Fram till 1970-talet var det de politiska partierna som anordnade offentliga debatter och aktiviteter. Den legendariska debatten 1976 mellan Thorbjörn Fälldin och Olof Palme i Skandinavium i Göteborg var exempelvis ett arrangemang där Centerpartiet och Socialdemokraterna var arrangörer. De bestämde upplägget och vilka frågor som skulle diskuteras. Medierna bjöds in att bevaka eventet.

Nu behöver partierna och fria opinionsbildare ta tillbaka detta initiativ.

De traditionella medierna har alltför snäva intressen i sin bevakning, vilket betyder att de politiska diskussionerna tenderar att bli snuttifierade, inriktade på ytliga aspekter och talar tyst om allvarliga samhällsproblem.

Projektet är i uppstartsfas

Det är Samtidens ägare som står bakom satsningen Riks, för vilken jag är ansvarig utgivare i egenskap av chefredaktör för Samtiden.

Vi har inte lanserat satsningen utan smyger igång verksamheten successivt, eftersom den innefattar lärande på ett nytt kommunikativt fält: ljud och bild. Därför experimenterar vi också kring upplägg, programformat, medverkande och tekniska lösningar. Det finns alltså inga bestämda format eller upplägg i nuläget. Vi ser vad som fungerar.

Vi hoppas att medborgare, partiaktiva och folkvalda i högre grad ska kunna ta ton i svensk samhällsdebatt framöver.

Du kan följa utvecklingen enkelt genom att prenumerera på YouTube-kanalen Riks (gratis).