Första rapporten från Coronakommissionen riktar skarp kritik mot regeringen för bristerna i äldreomsorgen. Hittills har S-regeringen försökt skylla på regionerna, men kommissionen konstaterar: ”regeringen styr riket”.

Sverige har nästan 8.000 döda i coronapandemin, nästan tio gånger fler än våra grannländer. Den kommission som tillsattes i juni har till uppgift att granska vad som gått fel.

De flesta dödsfallen har skett i äldreomsorgen. Och Coronakommissionen konstaterar i sin första delrapport att Sverige har misslyckats med att skydda de äldre. Åtgärderna för att minska smittspridningen i äldreomsorgen ”kom för sent” och är ”otillräckliga”.

Regeringen borde ha agerat

I rapporten står att äldreomsorgen var ”oförberedd och illa rustad att hantera en pandemi och att det bottnade i strukturella brister som varit kända långt före virusutbrottet”, skriver coronakommissionen.com.

Bristerna inom äldreomsorgen har varit kända sedan länge, enligt rapporten. Och man håller inte med regeringen om att detta är regionernas fel. Man läxar upp regeringen genom att påpeka att det faktiskt är regeringen som styr riket.

”För dessa brister bär den sittande regeringen – liksom de tidigare regeringar som också haft denna kunskap – det yttersta ansvaret. Regeringen styr riket (1 kap. 6 § regeringsformen)och hade därför bort ta de initiativ som behövts för att äldreomsorgen skulle stå bättre rustad för en kris av detta slag.”

Äldreomsorgen oförberedd

Diskussionen om dödsfallen i äldreomsorgen är brännhet och i november riktade Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) skarp kritik mot att många äldre på äldreboenden inte fått vård och behandling utifrån sina individuella behov under pandemin. Var femte äldre fick inte ens träffa läkare.

Regeringen har försökt skylla ifrån sig och slår nedåt i statsapparaten. Det är ett fult tilltag som Coronakommissionen inte ställer upp på.

Kommissionen påpekar det som tagits upp här i Samtidens ledare, det galna i att kommunerna är förbjudna att anställa läkare, och är helt hänvisade till regionerna.

Min analys om att Sverige har en byråkratisk nivå för mycket, får stöd. Regionerna borde läggas ner. Primärvård en föras till kommunerna och akutsjukvården till staten. I ett litet land som Sverige räcker det med två nivåer – en lokal, kommunal, och en nationell på riksnivå.

Hade vi haft den enklare byråkratiska och demokratiska uppdelningen idag hade en viktig förklaring till att så många dött i Sverige kunnat undvikas.

Vart tog samhällskontraktet vägen?

Nu måste partierna prioritera de äldre före allt annat – även före ännu fler hundra tusentals migranter. Utan den kraftiga asyl- och anhöriginvandringen hade många miljarder funnits för att ge de äldre en rimlig, trygg, säker och human omvårdnad. Enligt principen om samhällskontraktet är det också de egna äldre, de som betalt skatt, som kommer före utlänningar som inte betalt en krona.

Tänk om åtminstone de borgerliga kunnat hålla på samhällskontraktet, som förr aldrig varit kontroversiellt, då hade man inte lurats iväg i utopistisk galenskap av vänsterkrafterna.

*

Se intervju med Dick Erixon i ämnet hos Riks:


Se fler intervjuer i kanalen Riks.