S-ministrarna gör nu allt för att utnyttja oron kring coronaviruset i partipolitiska syften. Först gymnasiestängningen och nu sms-utskick.

KOMMENTAR. Vad gör inte en S-minister för att få lite uppmärksamhet i massmedierna? Svar: vad som helst.

Förra veckan slog statsminister Stefan Löfven (S) på stora trumman om beskedet att han skickar hem gymnasieeleverna två veckor före jullovet. Detta även om corona för unga och de flesta i yrkesverksam ålder inte är ett allvarligt hot. Stängningen var partipolitiskt motiverad, inte en epidemiologiskt motiverad åtgärd.

Dambergs tur att utnyttja corona för att få medialt rampljus

Nu på fredagsförmiddagen har turen kommit till inrikesminister Mikael Damberg (S) att slå på trumman för att regeringen vill kunna skicka ut sms till hela folket för att snabbt nå ut med rådet att tvätta händerna och hålla avstånden.

Den ansvariga myndigheten för beredskap, MSB, låter minst sagt oengagerade när de kommenterar S-ministerns utspel. 

– Vi kommer inte ha en länk, det skulle kunna missbrukas. Det kommer bara stå: ”Krisinformation”, säger Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör på MSB till Expressen.

Naturligtvis tränger sig ”digitaliseringsminister” Anders Ygeman också in i det mediala rampljuset för att berätta att regeringen i medierna förannonserar att sms kommer i din telefon, detta för att minska risken för att sms:et uppfattas som en bluff av mottagaren. 

Äldre – som dör i corona – får däremot föga uppmärksamhet

Det bör noteras att de som dör i corona fortsatt i absolut störst utsträckning är äldre som bor i äldreboenden och inte orsakat någon trängsel utan blivit smittade i sin säng, i sitt rum, i sin bostad. För dem som löper störst risk att dö verkar S-regeringen inte ha mycket att erbjuda.