Självförsörjningsgraden måste öka. Om EU:s jordbrukspolitik inte reformeras måste den åternationaliseras. Det skriver Charlie Weimers (SD), europaparlamentariker från Värmland, Eric Axelsson (SD), gruppledare i Vilhelmina kommun och Jonas Andersson (SD), riksdagsledamot från Västerbotten i Folkbladet.

Sveriges självförsörjningsgraden är en fruktansvärt avgörande fråga, men få har ambition att lyfta problemet, skriver Eric Axelsson i meddelande till Samtiden, sedan han varit med om publicerat en debattartikel i ämnet.

Sveriges självförsörjningsgrad har under de senaste 30 åren sjunkit med 25 procentenheter från 75 procent till endast 50 procent. Detta kan delvis härledas till det svenska EU-medlemskapet.

De tre skriver:

”Ett Sverige med enbart storskaligt jordbruk kommer inte kunna öka självförsörjningsgraden. Vi kommer även sakna en buffert av jordbrukskunniga personer som krävas vid en akut matförsörjningskris. Men detta är irrelevant för byråkrater i Bryssel. Det är inte deras bord.

Frågor om matsäkerhet vinner knappast några val. Men självförsörjningsgraden har sjunkit till kritiska nivåer och vi har lärt oss av pandemin vad en bristande beredskap kan leda till. Brister i matförsörjning i kristid skulle få ödesdigra konsekvenser.

Den inhemska produktionen måste därför höjas. [Vi måste] vara beredda att sätta svenska nationella intressen främst och överväga en åternationalisering av jordbrukspolitiken.”