Skälen att få stanna i Sverige ökar, trots regeringens tal om restriktivare regler. Nu blir risken att kallas till militärtjänstgöring i Syrien grund för asyl, har Migrationsverket beslutat.

En person som riskerar att bli inkallad till statlig militärtjänstgöring i Syrien ska numera beviljas flyktingstatus i Sverige. Det har Migrationsverket beslutat.

– Alla värnpliktiga riskerar numera att tvingas utföra eller medverka till att utföra krigsförbrytelser. Att riskera att behöva utföra eller medverka till krigsförbrytelser är grund för att beviljas skydd i Sverige, säger tf rättschef Carl Bexelius.

Om alla asylsökande som skulle kunna hamna i en brottssituation när de återvänder till hemlandet ska erhålla asyl, kommer ingen att behöva lämna Sverige.