I en lång intervju har centerledaren Annie Lööf svårt att välja vem hon föredrar i regeringssamarbete efter valet 2022 – kommunisterna i V eller konservativa SD.

Det är Svenska Dagbladet som konstaterar att om det vore val i dag skulle resultatet kunna bli en M-KD-regering med stöd av SD, eller en fortsatt S-MP-regering med stöd av V. Annie Lööf får frågan vilken sida Centerpartiet då väljer?

– För Centerpartiets del är det viktigt att vara en konstruktiv kraft som kan samarbeta med såväl den nuvarande regeringen som med våra tidigare allianskollegor.

Men kan det bli aktuellt för er att släppa in V, för att stänga ute SD?

– Vi kommer att invänta valresultatet, och går till val på att genomföra så mycket av vår politik som möjligt. Vi har visat att vi kan samarbeta med nuvarande och tidigare regeringar.

Ska det tolkas som ett nej?

– Du ska tolka det som att vi vill samarbeta med den nuvarande regeringen och de tidigare allianskollegorna.

Väljer inte mellan kommunism och konservatism

Annie Lööf kan alltså inte avgöra vilket som är värst, kommunism eller konservatism.

Hon tänker dock inte före valet välja block. Den som röstar på C kommer inte att veta om det är en röst på fortsatt S-regering eller stöd till en icke-socialistisk regering.

– Nej, Centerpartiet kommer att gå till val som en självständig liberal kraft, som söker stöd av våra väljare för att genomföra den politik vi tror på.

Margaret Thatcher har bytts mot Kamala Harris

Som ny partiledare hyllade Annie Lööf den konservative brittiske premiärministern Margaret Thatcher. Nu ser hon den tillträdande vänsterextreme vicepresidenten i USA, Kamala Harris, som pionjär (Harris röstade mer vänster i senaten än socialistiske senatorn Bernie Sanders).

Annie Lööf har flyttat långt på de ideologiska skalorna de senaste tio åren.