Stockholm har drabbats hårdare än andra regioner också under pandemins andra våg, men antalet nya bekräftade coronasmittade var den här veckans fyra första dagar färre än jämfört jämfört med samma period förra veckan.

Mellan måndag och torsdag bekräftades 4 426 nya fall, vilket är en minskning med 20 procent, rapporterar SvD.

– Kanske har våra allmänna råd i kombination med att det nu rapporteras väldigt mycket om att det är fler inlagda på sjukhus gjort att vi blivit bättre på att följa riktlinjerna, som vi var i våras. Alltså att hålla avstånd, undvika att träffa fler än de vi bor med och hålla oss hemma när vi är sjuka, säger smittskyddsläkaren Maria Rotzén Östlund.

Hon vill dock inte dra några slutsatser av senaste veckans minskning.

– Jag tycker att det handlar om en för kort tid för att bli väldigt optimistisk, säger hon.

Också när det gäller Folkhälsomyndighetens uppskattningar om det så kallade R-talet, alltså smittspridningens hastighet, märks positiva tecken för Region Stockholms del.

Vid månadsskiftet oktober-november var R-talet omkring 1,65, medan det under förra veckan sjunkit till 1,16. Men för att pandemin och smittspridningen ska avta krävs att R-talet sjunker under 1,00 – att varje ny smittad smittar mindre än en ny person.