Det börjar bli dags för Centerpartiet att bekänna färg inför kommande valrörelse: Är man beredd att regera med Vänsterpartiet där ledande personer öppet säger att de är kommunister?

TV4 Väljarbarometer, som är en sammanvägning av olika opinionsmätningar som gjorts av forskare på Göteborgs universitet, antyder att Januariöverenskommelsen ”över blockgränsen” bara kan överleva kommande val om Vänsterpartiet också får vara med.

De tre oppositionspartierna är nära att nå egen majoritet i november enligt TV4-barometern. Det fattas bara fyra mandat för att nå upp till de 175 manat som krävs.

Centerpartiet lade in veto mot Vänsterpartiet

En annan iakttagelse av denna sammanvägda opinionsbarometer är hur starkt Centerpartiet är beroende av att Vänsterpartiet får vara med i Januarisamarbetet.

Ett viktigt skäl till det ”blocköverskridande” samarbetet efter valet 2018 var ju för Centerpartiet att hålla Vänsterpartiet borta från makten. Det står i avtalstexten: ”Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.”

Vänsterledningen åter kommunistisk

Samtidigt kan vi se en trend som pekar på att ledande vänsterpartister blir mer extremistiska. Ida Gabrielsson valdes tidigare i november till partiets nye vice ordförande. Hon har villigt erkänt att hon är kommunist. ”Jag är kommunist för jag tycker att vi har en stolt historia”, har hon sagt till Aftonbladet.

Om TV4:s barometer skulle bli valresultat har Centerpartiet inga möjligheter att ens på papper kräva att V ska lämnas utanför. Då krävs att V ingår bland januaripartierna för att det S-ledda samarbetet ska nå majoritet i riksdagen.

Vänsterpartiet blir avgörande för januaripartierna

De ursprungliga JÖK-partierna (S, C, MP, L) får nämligen bara 141 mandat, långt färre än de tre konservativa oppositionspartiernas 171. I varje votering blir därför januaripartierna helt beroende av att Vänsterpartiet aktivt röstar för deras förslag.

Ett viktigt skäl för C att lämna alliansen var att den inte hade fler mandat än de rödgröna. Allianspartierna fick 143 mandat och de rödgröna 144 mandat.

Om ett mandats skillnad var avgörande 2018 för att lämna alliansen, vad är då en brist på 30 mandat för januaripartierna efter nästa val?

Är januarisamarbetet dött då?

Om C håller fast vid att inte ha organiserat samarbeta med Vänsterpartiet är januarisamarbetet dött efter nästa val, om TV4-barometern blir valresultat.

Vem ska C då stödja? Den gamla alliansen är chanslös med bara 129 mandat.

Kan Centerpartiet släppa sin beröringsskräck gentemot Sverigedemokraterna, om partiet måste välja mellan SD och V för att få inflytande?

Vad som borde vara klart för alla, är att regeringsbildningen skulle bli lugnare och stabilare om Centerpartiet inte behövdes för att uppnå en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, dvs att M, SD och KD fick 50 procent av rösterna.