Oron växer i Bryssel. EU-länderna lyckades inte nå enighet om unionens budget för åren 2021‒2027 och det planerade coronastödpaketet under sitt möte på måndag, meddelar EU:s ordförandeland Tyskland.

Från EU-parlamentet och ministerrådet har det signalerats att man hittat kompromisslösningar kring nästa långtidsbudget som omfattar 1.074 miljarder euro i åtaganden. Därutöver kommer stödfondens 750 miljarder euro.

Men någon enighet om denna budget finns inte.

Ett nytt krisläge har uppstått sedan Ungern och Polen meddelat att länder inte accepterar uppgörelsen så som den ser ut nu.

”Ungern har lagt ett veto mot budgeten, vilket premiärministern varnade om”, skriver den ungerske regeringstalesmannen Zoltan Kovacs på Twitter.

Oenighet om nya krav och villkor

Motståndet gäller de nya villkor som ska garantera att EU-pengar inte betalas ut till länder som inte uppfyller vissa från vänsterliberalt håll uppställda rättsstats- och demokratikrav. Kritikerna menar att de nya villkoren är onödiga och att det räcker med de granskningar som redan finns inom EU-systemet.

‒ Det här handlar inte om rättsstaten utan om institutionellt och politiskt slaveri, sa Polens justitieminister Zbigniew Ziobro, som menar att Tyskland vill kontrollera grannlandet Polen.

På måndagen valde Ungern och Polen därför att blockera en av nyckeldelarna i budgetprocessen vid ett möte mellan EU-ländernas Bryssel-ambassadörer.

Ministerrådets ordförandeland Tyskland får nu tillbaka bollen för att fundera över hur processen ska hanteras och om nya förhandlingar behövs. EU:s nya långtidsbudget är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet och tiden börjar nu bli knapp.

*
Denna artikel publicerades först i The Conservative.