En irakier, idag 22 år, dömdes för ett brandattentat i Ronneby mot en flerfamiljsfastighet. Han slipper dock utvisning därför att han visar upp ett klanintyg som domstolen inte vet är äkta.

Mordbranden hade hämndmotiv. En fönsterruta till en frisörsalong krossades och flera liter bensin hälldes ut på golvet i lokalen. Sedan kastades en tändare in i byggnaden, där det på våningarna ovanför finns ett flertal lägenheter.

Turligt nog slocknade tändaren.

– En väldig tur för det hade kunnat bli en storbrand, det här är väldigt allvarligt, konstaterade brandmästare Stefan Ericsson efter branden till Sydöstran (betalvägg).

Klanintyg

I tingsrätten hävdade mannen att han kommer att dödas om han utvisas till Irak, eftersom han hamnat i onåd hos en klan i sitt hemland. Hans förklaring till klanens dödshot är att han haft ett sexuellt förhållande med en kvinna som tillhör klanen.

Tingsrätten bedömde inte hans uppgifter som trovärdiga och att det kan antas att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet i Sverige. Han dömdes till 10 månaders fängelse och utvisning.

Mannen överklagade till hovrätten, som konstaterar att det inte går att dra några säkra slutsatser om klanintyget är äkta eller inte. Ändå beslutar hovrätten att upphäva utvisningsbeslutet, eftersom domstolen menar att Irak har en utpräglad klankultur.

Så som hovrätten tolkar lagen kan ingen utvisas till Mellanöstern eller Afrika eftersom där finns klankultur. Dessa samhällen är mer våldsamma än Sverige, därför är risken att dödas större där.

Riksåklagaren kritisk

Enligt Smålandsposten ifrågasatte riksåklagare Petra Lundh hovrättens resonemang och försökte få till en prövning i Högsta domstolen, HD.

– Det är inte avgjort på något sätt att det är okej att komma med ett sådant här klanintyg, säger Hedström, åklagarmyndighetens rättsenhet.

Frågan i målet är om allmän domstol bör avslå ett yrkande om utvisning även när underlaget för bedömningen är klart bristfälligt, skrev riksåklagaren i sin inlaga till HD.

Högsta domstolen prövar inte faller

Men det blir ingen ny prövning. Högsta domstolen gör bedömningen att det inte har kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd i det aktuella fallet.