Två tonårsflickor i Växjö har fått utreseförbud ur Sverige. En svensk domstol räddar flickorna från att bli bortgifta i Irak.

De båda flickorna på 14 och 16 år bor hos en 36-årig kvinna i Växjö. Flickornas respektive fäder vill att flickorna ska giftas bort i Irak. Männen har på olika sätt försökt tvinga igenom sin vilja men tonåringarna har inte velat finna sig i påbuden.

”Enligt den kultur hon har växt upp i är en kvinna som fyllt 18 för gammal för att någon ska vilja gifta sig med henne”, förklarar den ena flickans mamma.

Flickorna har själva gått med på att förvaltningsrätten ger dem utreseförbud, trots den inskränkning av deras personliga frihet som detta innebär.

Detta eftersom de tidigare lurats att med mamman åka till Irak 2019 med barnen. Där förstod de att flickorna skulle giftas bort där mot deras vilja, men barnen och mamman lyckades fly tillbaka till Sverige.

Det resulterade i planer på att döda flickorna om hon inte gick med på giftemål i Irak.

För att förhindra att fadern, som också han nu har återvänt till Sverige, återigen försöker sig på att pådyvla sina minderåriga döttrar äktenskap så har de alltså belagts med utreseförbud som skydd.

I dagsläget kan en person som tar med sig ett barn ut ur landet trots utreseförbud, dömas till upp till två års fängelse, och den som döms för barnäktenskapsbrott kan ges fängelse i fyra år.

Dessa problem är en följd av den invandringspolitik som förts där människor som inte vill leva efter svenska och västerländska värderingar kommer hit för att bli försörjda, men fortsätter leva enligt andra kulturella mönster. Exempelvis döda sina egna barn om de inte låter sig bli bortgifta.