Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktade förra veckan förödande kritik mot hur äldrevården arbetat under coronapandemin. Var femte patient fick inte träffa läkare. Men socialminister Lena Hallengren (S) vill tona ner kritiken.

När IVO:s generaldirektör Sofia Wallström förra veckan presenterade den första granskningen av hur svensk välfärd hanterat coronapandemin blev uppmärksamheten förvånansvärt liten. IVO lyfte på locket för att ta reda på varför 6.681 dött i corona – mer än tio gånger så många som i våra grannländer.

Var femte fick ingen läkarkontakt

Och kritiken är förödande. De medicinskt ansvariga regionerna har allvarligt brustit i vården av äldre under coronapandemin.

– IVO har identifierat allvarliga brister i regionerna av vården, sa Sofia Wallström vid en presskonferens.

Var femte patient i äldrevården har inte fått en individuell läkarbedömning. Och hälften av dessa har inte ens blivit bedömd av sjuksköterska.

Trots detta tonar socialministern ner avslöjandena och menade att kritiken behöver ”nyanseras”.

– Nånting är ju fel, nåt annat kan jag inte säga, men lagstiftningen är tydlig kring att vård ska ske efter behov och att alla har rätt till individuell bedömning. Det är klart att man inte kan göra den på telefon eller inte tala med vare sig den enskilde eller med anhöriga, säger Lena Hallengren (S) i SVT:s Agenda.

Hon ville inte heller hålla med om att det rör sig om ”systematiska brister”, så som IVO menar.

Världens högsta skatter – vård på ulandsnivå

Det är häpnadsväckande att socialministern försöker tona ner det faktum att nästan 7.000 människor har dött av corona sedan i mars. Detta samtidigt som Norge, Finland och Danmark ligger på några hundra döda.

Den svenska avvikelsen är groteskt stor. Skälet tycks vara att svensk välfärd inte skyddar de äldre som utgör en riskgrupp från smitta och när de blivit smittade förnekar man de äldre livsuppehållande vård.

Det låter som något som kan hända i ett u-land. Men det har hänt i Sverige som har ett av världens högsta skattetryck.

Problemet är att skattemedlen inte längre går till välfärdens kärnuppgifter, utan till politikernas nyckfulla idéer om att ta emot så många migranter som möjligt.

IVO har bara lyft på locket till problemen. Vi alla måste se till att trycket hålls uppe så att vi får reda på hur illa ställt det är med de utlovade välfärdstjänsterna. Väljarna har rätt att få veta hur illa skötta dessa faktiskt är.