I en ny rapport skriver Trafikverket att det kan krävas ett väldigt högt bensinpris för att Sverige ska nå klimatmålet 2030.

Rapporten från Trafikverket handlar om hur Sveriges infrastruktur ska planteras på lång sikt, men också hur klimatmål ska kunna nås på hållbara sätt.

Det är just klimatmålen som kan göra att bensinpriset kommer att höjas avsevärt. Trafikverket skriver att ett pris på 50 kronor per liter för bensin och diesel krävs.

Biodrivmedel måste åter introduceras, efter fiaskot med etanol, annars kommer inte klimatmålen att nås. 

Eftersom bilisterna är så långsamma i att följa de senaste nyckerna i miljöpolitiken är det fortfarande alldeles för många som använder bensin eller diesel. Också övergången till elbilar är för långsam.

Om inte bilister frivilligt köper de mycket dyra elbilarna med dålig prestanda, måste politikerna se till att piska bilisterna.

Därför måste bilisterna straffas hårt. Och bästa sättet att få dem att ”skämmas” i enlighet med Greta Thunbergs budskap, är att chockhöja bensin och diesel till 50 kr per liter. Det tycker i alla fall Trafikverket.

– Vi behöver öka biodrivmedlen väldigt kraftigt till 2030. Klarar vi inte det måste bränslepriserna höjas för att vi ska klara miljömålen, säger generaldirektör Lena Erixon till SvD Näringsliv.