Det framförs högljudd kritik mot hur de konservativa regeringarna i Polen och Ungern förhåller sig till domstolarnas självständighet. Men svenska rödgröna regeringen är inte ett dugg bättre. Det framgår av KU-kritiken om hur regeringen lagt sig i domstolsprövningen av Preem och pådyvlat företaget krav om att tala positivt om regeringens politik.

Igår presenterade Konstitutionsutskottet sin årliga granskning (pdf) av regeringens arbete. Alla partiers ledamöter är eniga i utskottets ställningstaganden, vilket gör att de väger extra tungt. Det förekommer inte längre ett politiskt spel i granskningen.

Hade polska eller ungerska regeringen gjort det S-MP-regeringen nu får kritik för av KU, hade hela Brysselbyråkratin rest ragg och skoningslöst talat om hur landet inte längre har respekt för rättsstatens principer och bryter mot europeiska värderingar.

Men nu har Sverige en vänsterregering och då framförs ingen sådan kritik, hur beklagansvärt vänsterregeringar än agerar.

Partisk partipolitik kör över domstolsprövning

När svenska Konstitutionsutskottet granskat regeringens handläggning av tillståndsgivningen för ett nytt raffinaderi i Lysekil, som Preem ansökt om, konstateras att partipolitik tagit över från prövning enligt lagarna. Utskottet formulerar det mildare för att nå bred enighet, och sammanfattas så här av Martin Tunström i Barometern:

”Att regeringen tog över prövningen [från Mark- och miljööverdomstolen] i ett sent skede reser frågetecken, ’även om det inte är formellt fel’. Ordens valör vittnar om att kritiken är hård. KU framhåller ’principen om domstolarnas självständighet enligt regeringsformen’. Det vill säga, dess anda har inte tillräckligt beaktats. Man slår fast att handläggningen ’kan ge upphov till tvivel om att prövningen är saklig och opartisk’. Det vill säga ledamöterna tror inte det. Angående miljödepartementets mailväxling med Preem där företaget uppmanades att heja på regeringens arbete understryker KU ’vikten av en omdömesgill kommunikation i alla sammanhang’. Det vill säga, kommunikationen var inte omdömesgill.”

Regeringen kan domptera över domstolar i Sverige

Att svenska regeringen inte gjorde ”formellt fel” när man tog över ärende från Mark- och miljööverdomstolen är på sätt och vis ännu allvarligare ur ett europeiskt perspektiv. Det betyder ju att svensk lagstiftning systematiskt låter politiker och ministrar köra över domare i landets högsta domstolar.

När Miljöpartiet som regeringsparti förstod att domstolen inte skulle följa partiets politik, såg man till att flytta beslutet till regeringen och se till att det blev som man själva ville – helt enligt rådande svensk lagstiftning.

Detta kan knappast vara av mindre allvarlig art än den kritik som Polen och Ungern fått för att sänka pensionsåldern för domarna (för att snabbare kunna byta ut dem).

Samma måttstock måste gälla för alla

Faktum är att alla europeiska stater gör avsteg från den perfekta rågången mellan politik och domstolar, om någon sådan är möjlig att uppnå. Det är ambitionen om oberoende domstolar som är viktig att upprätthålla som ett rättesnöre, och det är viktigt att påpeka när stater gör avsteg. Men då ska alla länder granskas efter samma måttstock. Så sker inte idag. De länder som har vänsterregeringar slipper kritik från EU och medierna, medan konservativa regeringar överöses med kritik.

Också här borde mer av rättvisa råda.