Skattemedel avsedda för folkbildning går till verksamhet som riskerar att skada och splittra det svenska samhället. Det riskerar att skada tilltron till folkbildningen och måste stoppas. Kulturpolitiker går till hård kritik mot Folkbildningsrådet och dess försvar av islamister.

I en debattartikel i Aftonbladet riktar riksdagsledamöter svidande kritik mot Folkbildningsrådets agerande kring islamistiska studieförbundet Ibn Rushd.

 ”Den positiva bild av ansvarstagande man målar upp kring att Ibn Rushd tar den här kritiken på stort allvar är naiv bortom rimliga gränser”, skriver SD-riksdagsledamöterna Aron Emilsson, Angelika Bengtsson, Cassandra Sundin och Jonas Andersson.

”Verkligheten är [att] nya kopplingar till islamism hos Ibn Rushd aldrig slutar att dyka upp. Ett färskt exempel bland många är att arabiska bokmässan i Malmö, som Ibn Rushd är samarbetspartner till och tidigare anordnare av, i oktober uppdagades ha spridit antisemitisk litteratur.

Det är just därför som det är fullständigt orimligt att Ibn Rushd med alla dess islamistkopplingar, inklusive kopplingar till Muslimska brödraskapet, får fortsätta ta emot tiotals miljoner kronor årligen i statsbidrag av just Folkbildningsrådet. Nog är nog.”

Riksdagsledamöterna kräver att Folkbildningsrådet stoppas från att dela ut skattemedel och att en ny aktör fördelar offentliga medel för folkbildningen.