I Mellanöstern är det vanligt med kusingiften, något som är farligt eftersom det är en form av inavel. Nu överväger Socialstyrelsen att tydligare informera om farorna.

I dag saknar sjukvården i regionerna förebyggande information om de medicinska riskerna med kusingiftemål, visar en granskning som tidningen Dagens Samhälle gjort (betalvägg).

Socialstyrelsen blir överraskad över behovet och önskemålet om information om farorna, när tidningen frågar om myndigheten är beredd att utarbeta riktlinjer.

Till Dagens Samhälle har regioner, kommuner och enskilda läkare under granskningen framfört önskemål om bättre information. Och faktum är att det tidigare i år slagits larm om hur stort behovet numera är om att sprida sådan kunskap i Sverige.

Självklart att ta upp riskerna med kusinäktenskap

”Information om riskerna med kusinäktenskap borde utgöra en självklar folkhälsofrämjande och samhällsnyttig insats”, skrev överläkare Camilla Starck i en debattartikel tidigare i år. Hon konstaterar att svenska myndigheter är noga med att informera om riskerna med äldre mödrar, men inte om riskerna som är förknippade med kusinäktenskap. 

Och den partilöse riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, som är känd för sitt arbete mot hedersrelaterat våld, menar att frågan borde diskuteras mer.

– Jag väckte den här debatten i Botkyrka då det framkom att de flesta som hade barn i särskolan var nära släkt med varandra. Ämnet är inte nytt, men väldigt lite har hänt, säger hon till Dagens Samhälle.

Yrvaken Socialstyrelse ska titta på behovet

Socialstyrelsen får frågan om de nu, när de får reda på att det finns ett behov av att informera om farorna med kusingifte, tänker utarbeta nationella riktlinjer.

– Nu är frågan uppe och vi ska själva värdera behovet, säger enhetschef Anders Fejer.

Det har i olika sammanhang i riksdagen, från SD och M, efterfrågats om statistik och kritik emot kusingifte, men frågan har inte lyfts på allvar.

– Många av dessa äktenskap är kopplade till tvång. Sedan är det ju märkligt att vi informerar om andra risker kring graviditeten utan att vi informerar om detta, säger riksdagsledamoten Niels Paarup-Petersen (C) till tidningen.

De regionpolitiker Dagens Samhälle talat med menar att nationella riktlinjer skulle underlätta.

– Om Socialstyrelsen skulle ta fram ett informationsmaterial och anse att det ska spridas av medicinska skäl så kommer vi självklart att göra det, säger regionrådet Jonas Lindberg (lokalpartiet Vård för pengarna) i Sörmland.