Internationella organisationen OECD publicerade på söndagen en rapport där Sverige är sämst av alla på att hantera coronapandemin. På söndagskvällen höll statsminister Stefan Löfven tal till nationen där budskapet var ”för många har slarvat”.

Sverige har haft stora problem med att få ner antalet nya patienter som behöver intensivvården (IVA). Antalet nya patienter på IVA minskade i Sverige på elva veckor, där det tog fyra veckor för Nederländerna och Frankrike.

Sverige är sämst på att få ned smittan. För Norge tog det 27 dagar att få ned smittotalet R till under 1, dvs att få den smittade att i genomsnitt smitta färre än en person. För Sverige tog det 58 dagar

Sverige är sämst på att isolera sig. Spaniens rörelsemönster minskade med 22 procent och Finlands med 14 procent medan Sverige med bara 7 procent. En rad av dessa länder hade ingen lockdown inklusive Sverige – men inget land misslyckades lika mycket som Sverige.

OECD-rapporten utvärderar Sverige tillsammans med 30-talet andra medlemsländer utifrån faktorer som ekonomi och hälsa, rapporterar Expressen.

Rapportförfattarna riktar inte någon kritik eller drar några slutsatser av de fakta man presenterar. I kommentarerna skrivs att det inte går att se ett tydligt samband mellan hård nedstängning och snabb nedgång av smittspridningen. Å andra sidan går det att se ett samband i att länder som tidigt förbjöd stora allmänna sammankomster också hade snabbare nedgång i smittspridningen. OECD betonar att det behövs djupare studier för att veta om det bara korrelerar eller finns ett orsakssamband.

Nu är vi tillbaka till mars

Det som är oroande är att antalet nya patienter som läggs in på IVA nu är tillbaka på samma nivå som i mitten av mars. Den 20/3 lades 17 patienter in på IVA och 19/11 var det också 17 patienter under en uppåtgående trend.

Källa: SVT.

Löfven har talat till nationen

I sitt extrainsatta tal till nationen på söndagskvällen uppfordrade statsministern alla i Sverige att ”här och nu” visa ansvar och följa rekommendationerna.

För att så få som möjligt ska dö i corona måste folk bli bättre på att följa rekommendationerna. ”För många har slarvat”, sa Löfven.

Sedan drog han de vanliga uppmaningarna om att tvätta händerna, stanna hemma vid minsta symptom och att inte träffa andra än de inom den egna familjen. Arbetsgivare uppmanades av statsministern att låta så många anställda som möjligt arbeta hemifrån.

Inga nyheter framfördes i talet. Inte heller någon självkritik mot hur regeringen agerat sedan coronapandemin bröt ut i mars.