Att Sveriges fängelser nu är helt överfulla av kriminella beror på den ”invandrade brottsligheten” som tagit regeringen på sängen. Det menade Henrik Vinge (SD) i riksdagsdebatt med justitieministern.

Sveriges anstalter är nu så överfulla av dömda brottslingar att Kriminalvården måste bygga baracker för att inhysa alla brottslingar.

Att det är så många kriminella i landet beror på invandringen, enligt Sverigedemokraterna. Det förklarade partiets vice ordförande Henrik Vinge för justitieminister Morgan Johansson (S) i riksdagen på fredagen.

– Skälet till att vi har fler människor i fängelse än tidigare beror på att vi har fler kriminella än tidigare. Kriminaliteten breder ut sig i vårt land. Den blir allt grövre, sade Vinge.

– Det är en konsekvens av att den här och tidigare regeringar under lång tid fört en ansvarslösa invandringspolitik.

Socialdemokratin tagen på sängen

Enligt Vinge har Löfvenregeringen inte alls varit förberedd på utvecklingen utan blivit tagen på sängen. Detta eftersom de vägrade förstå vad invandringen skulle innebära för landet.

– Nu vill statsrådet och regeringen få oss att tro att skälet till överbeläggningen är att regeringen bedrivit en framsynt och genomtänkt politik att bura in fler brottslingar. Men om det vore så att detta är en medveten strategi från regeringen, då hade man ju också byggt fler fängelser. Men det har man inte gjort, utan tvärtom. Vi har färre permanenta fängelseplatser än vad vi hade för tio år sedan, konstaterade Vinge.

– Och det beror ju på att detta inte alls är någon medveten strategi utan det är en konsekvens av att regeringen blivit tagen på sängen. Man har över huvud taget inte kunnat förutse den här samhällsutvecklingen. Man har fallit offer för sin egen retorik. Det var inte länge sedan som den här regeringen påstod att Sverige aldrig varit tryggare, att brottsligheten minskar, att ”mitt Sverige bygger inga murar” och så vidare. Tror man att man lever i ett land med evigt solsken då köper man inget paraply. Om man tror att brottsligheten minskar så kommer man inte bygga fler anstaltsplatser utan skära ner på dem och det är precis vad som skett, fortsatte Henrik Vinge.

Morgan Johansson svarade bland annat att han inte var justitieminister för tio år sedan eftersom det då var Moderaterna som styrde.