Polisen backade när 200 individer tog lagerlokal i besittning i Ale kommun norr om Göteborg. Där genomfördes en ”street-fight” inför 200 åskådare. Trots att det olaga intrånget var känt av polisen ingrep man inte. Polisen är underlägsna de kriminella i Sverige.

Under veckan fick både polisen och Ale kommun tips om att det pågick förberedelser av en så kallad ”street-fight” i Älvängen.

– Klockan 16.45 var cirka 200 personer på plats i den gamla lagerlokalen. De kom med både buss och tåg. Polisen hade en första patrull på plats nästan från start, men när så många individer från ett ganska osäkert klientel samlas backar vi undan. En stund senare var vi sju poliser på plats, berättar vakthavande befäl.

Polisen upplevde att de inte kunde upprätthålla svensk lag. Beväpnade kriminella hade kontrollen. Svenska staten har abdikerat med orden att ”det var inte så farligt”.

– Vi valde med anledning av brottets ringa art, den osäkra miljön med tillhörande mörker och den brokiga gruppen individer, att avstå från ingripande. Vi fanns på plats utanför lokalen och när arrangemanget var över lämnade alla platsen. Polisen identifierade ett antal personer och kommer att rapportera det olaga intrånget. Vad vi kunde bedöma skadades ingen svårt, säger polisen enligt Ale-Kuriren.