S-regeringen motsätter sig att nyanlända ska kvalificera sig in bidragssystemen. Men förre statsministern Göran Persson (S) menar nu att begränsningar är nödvändiga.

Det är när han medverkar i tankesmedjan Tidens podcast som Göran Persson förespråkar uppstramningar i migrationspolitiken. Utöver begränsningar av volymerna som kommer tycker han att Sveriges bidragssystem måste begränsas för nyanlända.

– Om [välfärdssystemet] står till förfogande från dag ett kommer det urholkas, säger den tidigare statsministern.

Göran Persson menar att det folkliga missnöjet med välfärden har banat vägen för SD. Han påminner om att han själv varnade för ”social turism” när EU utvidgades, men fick majoriteten emot sig.

– Centerpartiet bytte fot, och sedan dess har vi haft en övervikt som tycker att vem som vill får komma hit. Det håller inte, även om jag kan sympatisera med tanken. Där har det gått snett, säger Göran Persson.

Då kommer SD-väljarna tillbaka till S

Skälet till att Göran Persson talar för den danska socialdemokratins väg är att han tror det skulle punktera Sverigedemokraterna och rädda Socialdemokraterna från fortsatt kräftgång.

Om invandringen begränsas och fördelningsfrågorna får stå i centrum, kommer SD-väljare, som egentligen ogillar högerpolitik, på sikt att hitta tillbaka till Socialdemokratin menar han.

– Jag tror att vi har parkerat kanske tio procent av vår valmanskår i Sverigedemokraterna, och de kommer vi få tillbaka om vi driver en aktiv politik för rättvis fördelning.

Persson låter övertygad om att SD inte har dessa väljare med sig på en mer företagsvänlig linje om arbetsrätten som, enligt honom ”ligger ljusår från vanligt folks intresse”. Persson menar också att SD kommer att slitas sönder när de kommer närmare makten.

Önsketänkande från Persson

Det är alltid intressant att höra hur Göran Persson analyserar läget. Men jag ser två problem med hans ”spaning”.

För det första är svensk Socialdemokrati helt såld på ökad invandring, och den allt radikalare identitetspolitik som följer med. Det är en ny sorts klasskamp som vänsteraktivister älskar, men som hederligt arbetande människor inte alls känner igen sig i. Här verkar, paradoxalt nog, det faktum att Sverige är mer vänster än Danmark emot Socialdemokraterna. De kan helt enkelt inte flytta sig tillbaka till den konservativa position som Folkhemmet faktiskt är.

För det andra tror jag inte att arbetsrätten, och den gamla striden mellan arbete och kapital den symboliserar, spelar så stor roll för väljarkåren som Persson menar. Arbetslivet är mycket mer flexibelt än förr. Allt färre, om ens någon, räknar längre med att arbeta på samma arbetsgivare från ungdomsåren till pensionen. När det var så, spelade fackliga frågor stor roll. Nu är det främst offentliga arbetsgivare som är dåliga. Och dem kan man påverka genom politiken – som ju där är arbetsgivare.

Utifrån mitt sätt att se det, framstår Socialdemokraternas framtidsmöjligheter än dystrare när man förstår hur Göran Persson resonerar.