När väljarna får välja en fråga som den viktigaste politiska frågan väljer de flesta invandring. Det är ett viktigt budskap, även om mätningen inte presenteras så.

KOMMENTAR. När Novus ber de tillfrågade svara på ”Vilka politiska frågor tycker du är viktigast?” låter man dem kryssa i hur många alternativ som helst. Det resulterar i en förvirrad presentation av svaren. Som att SVT sätter rubriken Sjukvården viktigaste frågan hos väljarna, även om det inte är fallet.

Viktigaste frågan – singularis – är invandring, vilket framgår av denna tabell som Novus publicerar på sin hemsida:

Förstahandsval. Källa: Novus.

Att endast 3 procent av S-väljare skulle anse invandring/integration som viktigast framstår som märkligt. Bland SD-väljarna anser exempelvis 13 procent att sjukvård är viktigast.

Sjukvård tappar

Det är först när de svarande får ange flera alternativ som ”viktigast”, som sjukvården finns med hos fler svarande än invandring och lag/ordning. Men i dessa fleralternativssvar är förändringarna inte stora över tid, om man jämför med exempelvis i juni i år.

1) Sjukvården 63% (-5)
2) Invandring/integration 55% (+4)
2) Lag och ordning 55% (+10)
4) Skola och utbildning 49% (-2)
5) Äldreomsorg 38% (-5) 
5) Miljö och klimat 38% (+5)
7) Landets ekonomi 36% (-1)
8) Jobb/Sysselsättning 35% (-2)
9) Pensioner 25% (-1)
10) Socialförsäkringarna 21% (+2)