I ny mätning tappar småpartierna mest. MP har statistisk säkerställd nedgång och är tillsammans med L under spärren för riksdagstillträde.

Den nedgående trenden för S fortsätter, men endast svagt. På samma sätt fortsätter M och SD att öka.

Omräknat till mandat ger Novus-mätningen majoritet för de tre oppositionspartierna M, SD och KD i riksdagen, även om de har 46,4 procent av rösterna. Skälet att de ändå får majoritet är att småpartierna åker ur. De tre partierna får 176 mandat mot 173 för partierna som stöder nuvarande regering – S, MP, C, L och V.

Frågan är om de små partierna verkligen kommer att åka ur riksdagen. Under valrörelser får de ofta lika mycket uppmärksamhet i medierna som de stora partierna. Det lyfter dem ofta över spärren. Det är bara en enda gång som ett parti åkt ut, det var Miljöpartiet som åkte ur 1991 efter bara en mandatperiod i riksdagen. Men man valdes in igen i valet 1994.

För oppositionen betyder det att de behöver vinna majoritet på egna meriter, alltså nå 50 procent av väljarna. Då spelar det ingen roll om de små partierna blir kvar eller åker ur.