Inför budgetbeslut i regionfullmäktige på tisdagen i Stockholms län har Sverigedemokraterna flyttat 350 miljoner kr från kulturbidrag till cancervård.

Regionfullmäktige håller idag sammanträde om budgeten för 2021 i landstingshuset i Stockholm.

– När sjukvården blöder ekonomiskt och vårdpersonalen går på knäna är det politikers ansvar att tillskjuta mer pengar. De 350 miljoner kronor som den blågröna majoriteten lägger på kulturbidrag väljer vi att lägga på livräddande vård i stället, säger gruppledaren Gabriel Kroon (SD) inför budgetdebatten.

Satsar på cancervård

Under våren och delar av sommaren pausades cancerscreeningar i spåren av covid-19, samtidigt som många individer valde att inte undersöka sig av rädsla för smitta. Omkring 1.300 stockholmare beräknas gå runt med potentiell oupptäckt cancer till följd av uteblivna undersökningar. Av de som får en cancerdiagnos i Stockholmsregionen tvingas hela fyra av tio vänta farligt länge på behandling.

– Det finns inget försvar för att låta fyra av tio Stockholmare med cancer vänta på behandling. Politiker behöver göra prioriteringar, och vi prioriterar ned bidragsverksamhet och diverse socialistiska och islamistiska studieförbund för att istället satsa pengarna på cancervård i tid. Tyvärr, verkar M-styrda majoriteten göra det motsatta, säger Kroon.

Sparar in på bidragskulturen

Sverigedemokraterna föreslår i sitt budgetförslag att 350 miljoner kronor flyttas från det partiet kallar för bidragskultur. Däremot väljer partiet att behålla anslagen till ungdoms-, pensionärs- och idrottsorganisationer.

– Vi behåller de viktigaste stöden för ett levande föreningsliv för pensionärer och idrotten, samt kultur för sjuka bar i sjukvården. Vi är övertygade om att minskade kulturbidrag inte kommer utarma den svenska kulturen. Vår nationella kultur är förankrad i vårt språk, vårt sätt att leva och har byggts under århundraden. Vi behöver inte bidragskultur för ett levande kulturliv. säger Gabriel Kroon (SD).

I sitt budgetförslag slopar SD ”Stöd till regional kulturverksamhet” på 84 miljoner kr och ”Stöd till folkbildningen” på 93 miljoner kr. Anslagsposten ”Främjande länskulturfunktioner” minskas med 30 procent, vilket ger 20 miljoner kr. Ansvaret för Konserthuset flyttas över till staten alternativt avyttras, vilket ger en besparing på 161 miljoner kr.

Däremot behålls budgetposterna ”Kultur och hälsa i vård och omsorg”, liksom ”Kontverksamhet”, ”Stöd till föreningsliv inkl barn-, ungdom-, pensionärsföreningar” och ”Regionarkivet”.