Idag presenterar Sverigedemokraterna och Moderaterna en gemensam budget i Olofströms kommun. Därmed har SD partisamarbeten i en majoritet av kommunerna i Blekinge.

I början på november presenterades i Karlshamns kommun ett nytt samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Där handlar det inte om budgetsamarbete, men väl om ett antal sakpolitiska frågor när det gäller ekonomi, arbetsmarknad, välfärd och utbildning. Man vill exempelvis ta krafttag mot våld i skolan.

Tätare samarbete i Karlshamn

Det handlar om ett fördjupat samarbete, även om man också tidigare har kommit överens i sakfrågor.

– Det har hänt flera gånger att Moderaterna sagt att de kunnat tänka sig att stödja en av våra motioner, om vi bara ändrat någon detalj. Nu kanske vi hör av oss i förväg och ser om det är ett förslag som de kan tänka sig att stödja, säger gruppledaren Björn Tenland Nurhadi (SD).

Karlshamn har varit en röd kommun där Socialdemokraterna länge hade egen majoritet i kommunfullmäktige. Idag styr S kommunen med C och MP och med V som passivt stöd för att nå majoritet på 27 av 51 mandat.

Huruvida M-SD-samarbetet i Karlshamn fördjupas mer inför valet är inte bestämt.

– Vi är mitt i en mandatperiod. Det är för tidigt att säga något om den saken, säger gruppledaren Magnus Gärdebring (M) till Sydöstran.

Isoleringen är bruten

Statsvetaren Anders Sannerstet vid Lunds universitet tycker inte alls att det är konstigt att Sverigedemokraterna i Karlshamn gör gemensam sak med Moderaterna och deklarerar inom vilka områden man har en samsyn. Isoleringen av SD håller på att luckras upp i andra kommuner.

– För Sverigedemokraterna handlar det om att komma in från kylan. Man vill visa att man kan samarbete, säger Sannerstedt till Blekinge Läns Tidning.

Även om partierna inte säger så, tror Sannerstedt att det handlar om ”en typ av positionering” inför valet 2022. Detta med tanke på att initiativet kommer två år innan nästa val. Han menar också att samverkan i Karlshamn är mer omfattande än de begränsade samtal som Jimmie Åkesson (SD) haft på riksnivå med Ebba Busch (KD) och Ulf Kristersson (M).

Också statsvetaren Johan Wänström, som forskat kring processer för att bilda politiska koalitioner, menar att M och SD har påbörjat en positionering med syfte att kunna ta makten efter nästa val.

– Man förbereder väljarna, sina egna partier och de andra borgerliga partierna. Då är det inte ett omöjligt steg att ta efter valet, säger Wänström till BLT.

Olofström går längre

Idag presenteras ännu ett samarbete. Denna gång mellan SD och M i Olofströms kommun. Där går man längre och lägger gemensamt budgetförslag i kommunfullmäktige inför 2021.

I likhet med Karlshamn har Olofström historiskt varit en röd kommun där Socialdemokraterna länge hade egen majoritet i fullmäktige. Idag styrs Olofström av S med V och KD, som tillsammans har 26 av 49 mandat.

– Fram till nu har det inte funnits något alternativ till S-styret i kommunen, sa gruppledarna Dan Rasmusson (SD) och Patrik Krupa (M) när de idag höll presskonferens om samarbetet.

Patrik Krupa (M) och Dan Rasmusson (SD).

Därför lägger de två partierna en gemensam budget som startskott för ett alternativt styre i kommunen. Fokus i budgeten ligger på välfärdsfrågor såsom trygghet, skola, näringslivet och inte minst om en handfast politik som vänder på det allvarliga ekonomiska läget för kommunen.

– Mobbning, pajkastning, beskyllning av olika slag hör inte hemma i vuxenvärlden, säger Patrik Krupa (M) när han kommentar klimatet i andra politiska församlingar.

Gruppledarna poängterar särskilt personalpolitiken, som ska vara ett föredöme. Budgetförslaget innehåller en ökning av antalet vårdbiträden i äldreomsorgen. Avsikten är också att effektivisera verksamheter och prioritera kommunens kärnverksamheten.

– Denna budget är ett sätt för oss att visa alla invånare i Olofströms kommun att vi är beredda att ta ansvar, säger Rasmusson (SD).

*

Att partier inleder kommunal samverkan i opposition är ett nytt inslag i svensk politik. Tidigare i år har sådana initiativ tagits i Ockelbo och Gävle, vilket Samtiden rapporterat om.