Rödgröna partier vill strypa valfriheten medan deras väljare vill behålla valfriheten. Mest i takt med sina väljare är Sverigedemokraterna, som snarare vill öka än minska valfriheten i välfärden.

Det är Demoskop som gjort en studie om hur politiker i partierna ser på valfrihet i välfärden och sedan jämför deras ståndpunkter med hur partiernas väljare ser på samma sak.

Bland politikerna som helhet färre som anser att det är rätt att medborgarna ska kunna välja, än hos allmänheten. Stödet för valfrihet är 68 procent bland politiker och 78 procent bland väljarna. Skillnaden är störst mellan rödgröna politiker och deras egna väljare.

”Att vänsterorienterade politiker vill förneka föräldrar, anhöriga, patienter och andra intressenter inflytande över den egna välfärden är notabelt”, skriver Anders Lindholm vid Demoskop på DN-Debatt.

Stora skillnader upptäcks

De partier – S, V och MP – som vill flytta makten från medborgarna själva till politikerna när det gäller att välja äldreomsorg, grund- och gymnasieskola eller vårdmottagning har inte stöd för sitt förmynderi bland sina egna väljare.

Bland S-politiker är 60 procent emot rätten att välja, medan majoriteten av S-väljarna, 56 procent, tvärtom är för rätten att välja. Inte ens Vänsterpartiets väljare är tydligt avvisande till rätten att välja. Fyra av tio, 42 procent, vill kunna göra det medan bara 17 procent av V-politiker tycker att medborgarna ska få välja.

Men även andra partiers politiker avviker från sina väljare. Mest i samklang med väljarna är Sverigedemokraterna, vilket framgår av denna graf .

Moderata politiker är nästan dubbelt så mycket för valfrihet som partiets väljare. Också C och KD-politiker är mer positiva än sina väljare. Allt medan L-, MP-, S- och V-politiker är mer emot valfrihet än sina väljare.

För Sverigedemokraterna är balansen mer jämn, då förespråkarna för ökad valfrihet är 50 procent bland SD-politiker och drygt 40 bland SD-väljarna. En tredjedel av såväl SD-politiker som partiets väljare är för oförändrad grad av valfrihet. Ungefär 10-15 procent av såväl partiets politiker som väljare vill ha mindre valfrihet.