Coronans framfart påverkar flera delar av vårt samhälle, även den kriminella. Enligt kriminolog Sven Granath kan en utdragen pandemi leda till fler brott på sikt.

Hittills har vi kunnat se en vissa positivt avvikelse i den kriminella statistiken. För mängdbrott som inbrott, personrån och misshandel på öppen gata skiljer sig statistiken under 2020 jämfört med statistiken från föregående år genom att vara betydligt färre.

– Det är svårt att koppla det till något annat än pandemin, säger Granath till Nyheter24.

Den lägre graden av brottslighet menar han beror på att pandemin har reducerat tillfällena för gärningsmännen att begå brott. Ligor kan inte ta sig in i landet för systematiska inbrott – och det finns färre personer som rör sig ute och som är möjliga att råna. 

Ökad risk på sikt

Men bakom de positiva tendenserna bubblar en underliggande oro för nya brottskategorier – framförallt om coronapandemin blir mer utdragen än man först trott.

Förutom risken för illegal krog- och svartklubbsverksamhet kan människors psykiska hälsa drabbas negativt av lång isolering.

Enligt Sven Granath kan det, i kombination med en förhöjd arbetslöshet, ha en negativ inverkan på framförallt den yngre befolkningen.

– Det finns en risk på riktigt lång sikt att det uppstår kriminella subkulturer till följd av att framförallt unga personer är långtidsarbetslösa, säger han.