Rekordmånga nekas sjukpenning efter 180 dagar då arbetsförmågan ska prövas gentemot hela arbetsmarknaden.

Hittills i år har 40 procent av sjukfallen resulterat i avslag, mot 29 procent i fjol. 2015 var andelen avslag 10 procent, rapporterar Sveriges Radio.

Försäkringskassan har sedan 2014 förstärkt handläggningen för att göra bedömningar av arbetsförmågan vid tidsgränsen 180 dagar i rehabiliteringskedjan och sedan dess bedöms fler vara friska nog att söka arbete. Antalet som får avslag på fortsatt sjukskrivning vid dag 180 har ökat kraftigt.

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) bekräftar siffrorna.

– Faktum är att nu har vi en rejäl ökning och då är det innan vi börjar se de effekter som hänger ihop med långtidssjuka på grund av covid-19, säger han.

Utredning föreslår ändrade regler

En utredning från i januari i år har föreslagit flera förändringar, bland annat att arbetsförmågan prövas mot ett konkret angivet ”normalt förekommande arbete” i stället för det som kritiker kallar ”teoretiska jobb som inte finns”.

Utredningen vill också lätta på beviskraven så att en person som till exempel genomgår rehabilitering inte ska behöva avbryta den om personen i fråga förväntas kunna komma tillbaka till jobbet inom ett år.  

Ardalan Shekarabi uppger att regeringen jobbar på förändringar.