57 procent av unga muslimer anser att sharia är viktigare än Frankrikes lagar beslutade i demokratisk ordning, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan 2016.

Det är det franska institutet IFOP som i ny studie mätt fransmännens ståndpunkter till sekularism efter alla islamistiska attacker. Baserat på både ett urval av befolkningen, omkring 2.000 fransmän inklusive 1.000 katoliker, och ett fast urval av franska muslimer, 500 personer, möjliggör studien att jämföra aktuella positionerna för olika folkgrupper om sekularism och de åtgärder som aviserats för att bekämpa islamismen.

Studien finner att 57 procent av de unga muslimerna i Frankrike anser att sharialagen är viktigare än republikens lag, vilket är en ökning med 10 procentenheter sedan 2016. Det är en högre andel än bland alla muslimer, varav 38 procent sätter islam före Frankrikes lagar.

Två tredjedelar är emot undervisning om yttrandefrihet

En stor majoritet av franska muslimer, 66 procent, motsätter sig att lärare undervisar om yttrandefriheten och rätten att göra karikatyrer av religiösa karaktärer till sina elever. Detta pedagogiska inslag har ett överväldigande stöd av alla fransmän, 75 procent, och bland katoliker varav 80 procent anser det rätt att undervisa i yttrandefrihet, inklusive karikatyrer med religiöst tema.

Franske presidenten Macrons ingrepp mot utpekade muslimska organisationer som radikaliserar muslimer har stort stöd i befolkningen, 65-75 procent, medan endast 34 procent av muslimerna godkänner åtgärder mot muslimska organisationer.

En minoritet, 44 procent, av franska muslimer stöder ”lagen som förbjuder bärande av religiösa tecken i offentliga skolor, högskolor och gymnasier”.