Minst 35 kommuner i Sverige har anlitat väktare för att skydda kommunanställda till och från jobbet. Väktare har också placerats utanför kommunanställds bostad för att skydda dem mot hot om våld.

Det handlar om hot mot personal på grund av missnöje med beslut, främst inom socialtjänsten. Mer än var tredje kommun i Sverige erbjuder sina anställda trygghetslarm.

Det är Sveriges Radio som kartlagt säkerhetsläget genom enkät till kommunernas säkerhetschefer.

– De tycker det är fruktansvärt att vara utsatt för ett hot av en annan människa via någonting man har gjort i arbetet, så att de måste nyttja skyddsåtgärder. Och det måste kännas fruktansvärt för den här personalen att bli utsatt för det här, säger Mathias Sjödin, säkerhetschef i Sundsvall.

Utvecklingen har snabbt blivit värre.

– Jag har jobbat med detta i 15 år, men jag kan väl ändå uppleva att samhället på något sätt har hårdnat och tonen har blivit högre, ett högre tonläge mellan klienter och handläggare, säger Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhättans kommun.

Hot påverkar besluten

En annan följd av ökat hot m våld mot kommunanställda är att de låter sina beslut påverkas av hoten. I en rad kommuner framkommer att anställda inte vågat eller vägrat att polisanmäla att de utsatts för hot.

I Södertälje medger kommunens säkerhetschef att rättsosäkra beslut kan ha fattats av de anställda till följd av rädsla. I klartext: kommunanställda lyder dem som framför hot.

– Jag vet att vi utsatts för påtryckningar som ”jag vet minsann vad dina barn bor”, ”jag vet var dina barn går i skolan”. Det gör att man är otroligt försiktig med att förmedla negativa besked, säger Anna Flink, säkerhetschef i Södertälje kommun.