Vilka effekter coronabeskedet från president Trump får är högst osäkert. Men klart är att han i början av oktober började få övertag över Joe Biden också i opinionsmätningarna.

ANALYS. Det som har störst avgörande är om Donald Trump blir sjuk eller om han har symptomfri coronainfektion.

Om han förblir symptomfri

Om han inte insjuknar kan han under sin karantänstid börja sända meddelanden via internet från Vita huset. Och på det sättet delta i valrörelsen. Som sittande president har han goda möjligheter att nå ut och delta i samhällsdebatten, även om han inte får lämna hemmet under två veckor.

Efter karantäntiden skulle han då också kunna återuppta valturnén de sista och mest intensiva valveckorna inför valdagen 3 november.

Om Trump insjuknar

Värre blir det om Donald Trump insjuknar och blir sängliggande, eller i värsta fall hamnar i intensivvård. Då kan han inte delta i valrörelsen slutskede.

Vilken effekt det får på osäkra väljare i USA är mycket svårt att förutspå.

Joe Biden kan då oemotsagd hamra in sitt budskap, därtill i massmedier som utan tvekan vill att han ska vinna och aldrig haft något mål om att ge en balanserad rapportering till sina läsare och tittare.

Men om Joe Biden i avsaknad av en tuff motståndare åter börjar sluddra och tala osammanhängande, kan faktiskt Donald Trump vinna på det.

Ingen folkomröstning

Presidentvalet är aldrig en ”folkomröstning om sittande president”, även om det ständigt framförs i medierna. Nej, väljarna avgör om utmanaren skulle göra ett bättre jobb än sittande president. I de allra flesta fallen väljer amerikanska folket att rösta för en andra mandatperiod för presidenten.

I modern tid är det bara Jimmy Carter och George Bush den äldre som förlorat efter en mandatperiod. I Carters fall mötte han en överlägsen utmanare i form av Ronald Reagan, och Bush föll i hög grad på att en tredje kandidat, miljardären Ross Perot i Texas, tog många röster från republikanerna. Bill Clinton vann med stöd av bara 43 procent av väljarna.

Om Trump blir allvarligt sjuk, då är det ett argument för att rösta på Biden. Då finns ett motiv att välja utmanaren om man tror att han kan hålla sig mer frisk. Där är ju inte heller Biden helt problemfri.

Sakfrågornas tyngd

Avgörande är också hur amerikanska folket ser på sakfrågornas tyngd. Anser man exempelvis att lag och ordning är en avgörande fråga, kan man rösta på Trump även om han skulle vara sjuk. Då kanske man litar på att även vicepresident Mike Pence klarar jobbet med lag och ordning bättre än Joe Biden.

Jag minns när utrikesminister Anna Lindh mördades bara tre dagar före valdagen i folkomröstningen om euron 2003. Utländsk media spekulerade i att svenska folket skulle rösta ja till euron för att hedra minnet av Anna Lindh som kampanjade för ja. Så blev det inte. Svenska väljare lät sakfrågan avgöra, inte känslorna efter ett bestialiskt mord.

Hur amerikanska folket reagerar och prioriterar är det nog ingen som kan förutse.

Trump var på gång

Blått för Biden, som tappat 3%-ledning i oktober.

Det man kan slå fast är att Trump var på uppåtgående. Även i mediernas opinionsmätningar som ofta gynnar demokraterna. I RealClearPolitics sammanvägning av opinionsmätningar i avgörande delstater visar att Trump nu ligger bättre till än han gjorde i dessa mätningar för fyra år sedan.

Han vann i dessa delstater 2016 även om opinionsmätningarna hävdade att Hillary Clinton ledde med 3,8 procentenheter. Nu leder Joe Biden i samma mätningar med 3,5 procentenheter. Trumps läge nu är alltså bättre än för fyra år sedan.

Vad som händer i dessa delstater när Donald Trump nu blir borta i två veckor eller mer, kommer att avgöra valutgången.

Hur det går, det står skrivet i stjärnorna.