Under årets första 30 veckor har antalet döda i Danmark varit det lägsta på sex år. Siffrorna ligger också under den förväntade dödligheten.

Det förklaras med en ovanligt mild influensasäsong och att restriktioner inledningsvis bromsade spridningen av coronaviruset, skriver tidningen Politiken.

Statens serum institut, SSI, arbetar med statistik och prognoser för dödligheten vecka för vecka i Danmark. Och av smittskyddsorganets sammanställning framgår att Danmark de första 30 veckorna av 2020 hade den lägsta dödligheten sedan 2015.

Enligt SSI har de åtgärder och restriktioner som har införts mot covid-19 också haft påverkan på influensa och andra infektionssjukdomar, där fallen har minskat.

Totalt har Danmark, fram till 11/10, haft 669 dödsfall i corona, vilket är 115 döda per miljon invånare. Det kan jämföras med Sverige som haft 5.894 dödsfall, eller 578 döda per miljon invånare. Alltså fem gånger så många dödsfall.