Tre syriska män misshandlade två män som höll varandra i hand på Göteborgs  centralstation. Tingsrätten finner att det är ett hatbrott. Men straffen blir ändå låga, och syrierna slipper utvisning. 

De två männen anlände till Göteborgs centralstation med tåget på kvällen den 7 april 2020 och gick sedan hand i hand genom stationshuset på väg till Nordstan, där de skulle handla. I stationshuset mötte de tre män som kastade ur sig nedsättande ord på arabiska.

Kort därefter kom det första slaget, ett knytnävsslag rätt i ansiktet. Sedan fortsatte bråket som fångades av övervakningskameror. De tre syrierna nekar att de tillgripit våld, men filmen bekräftar målsägarnas version.

En av målsägarna knuffas och hamnar på golvet och fick ta emot flera sparar. Även den andre målsägaren knuffas och hamnar i ”halvliggande ställning”, som det står i domen, och fick ta emot ett slag. Därutöver
utövades en hel del ytterligare våld genom drag, slit och slag.

Sammanfattningsvis framgår av utredningen att de tre tilltalade gett sig på båda målsägandena, som försökt försvara sig.

”Det är visat”, skriver tingsrätten i domen, att syrierna slagit målsägandena i ansiktet samt slagit och sparkat dem på kroppen i enlighet med åklagarens gärningspåstående. Och att dessa orsakats smärta, rodnader och sårskador.

Tingsrätten bedömer vidare att det är visat att de tre tilltalade har agerat tillsammans och i samförstånd på det sätt som åklagaren påstått. De har hållit ihop före, under och efter misshandeln och under våldsutövningen utnyttjat sitt numerära överläge för att slå och sparka målsägandena. Enligt tingsrätten är de därför gemensamt ansvariga för det våld som utövats mot målsägandena.

Hatmotiv klarlagt

De tre gärningsmännen har uttalat sig föraktfullt mot målsäganden med avseende på deras sexuella läggning. Detta är därmed klarlagt att ett motiv för den efterföljande misshandeln varit att kränka målsägandena på grund av deras sexuella läggning. Det är försvårande för gärningsmännen att det är visat att ett motiv för gärningen varit att kränka målsägandena för deras sexuella gärning.

Denna kränkning har orsakat målsäganden ett påtagligt psykiskt lidande och lett till att de inte vågar visar sin relation offentligt i samma utsträckning som före misshandeln.

Alla tre är tidigare straffade för för brukande av falsk urkund, bidragsbrott och narkotikabrott.

Straffvärdet för misshandeln är för den minst aktive tre månaders fängelse och för de två mer aktiva fyra månaders fängelse. En av dem är dock under 20 år, vilket reducerar straffvärdet till tre månader.

Men eftersom två av dem har samtyckt till samhällstjänst och av frivården bedömts som lämpliga för detta, slipper de fängelse och får 100 respektive 120 timmars samhällstjänst.

Åklagaren har inte yrkat på att de ska utvisas, och därför prövar inte tingsrätten den frågan.