I Novus för oktober har Socialdemokraterna fortsatt att backa och ligger nu 1,8 procentenheter under valresultatet 2018. Ökat mest sedan valet har Sverigedemokraterna gjort, med 1,7 procentenheter.

Den största förvåningen i Novus är att Miljöpartiet, som länge legat under fyraprocentsspärren, nu kravlat sig upp ovan spärren. Samtidigt har Centerpartiet, som ofta legat över sitt valresultat, nu hamnat på förlorarsidan.

Om C-väljare går till MP så räddar man kvar båda gröna partierna och stärker därmed det rödgröna blocket. De får med Novus-mätningen en majoritet på 182 mandat, mot 167 för de tre oppositionspartierna.

Socialdemokraterna och Liberalerna är de partier som tappat mest sedan valet. L ligger nu konstant under spärren i alla mätningar. S har tappat det övertag man fick under coronakrisens akuta fas.

Både SD och M har ökat påtagligt, medan KD tappat något. Om man ska få majoritet i riksdagen behöver man öka mer. Gärna med lika mycket till som man ökat under första halvan av mandatperioden.

TABELL NOVUS
Oktober 2020 (jmf m valet 2018)

Sverigedemokraterna: 19,2 procent (+1,7) 
Vänsterpartiet: 9,6 procent (+1,6)
Moderaterna: 20,7 procent (+0,9) 
Miljöpartiet: 5,2 procent (+0,8) 

Centerpartiet: 8,4 (-0,2) 
Andra partier: 1,3 (-0,3) 
Kristdemokraterna: 5,7 procent (-0,6) 
Socialdemokraterna: 26,5 procent (-1,8)
Liberalerna: 3,4 procent (-2,1)

Det framgår inte vilka datum som de 3878 tillfrågade svarat på SVT/Novus enkät.