I kampen mot gängvåldet pekas hemliga tvångsmedel allt mer ut som avgörande. Sverige har infört möjligheten i år, men redan kommer kritik om att lagen är för begränsad för att göra nytta i kampen mot organiserad brottslighet.

Beslutet om att tillåta polisen att i smyg ta sig in i datorer och mobiler so används av grovt kriminella har efterfrågats länge. Sverige ligger långt, långt efter andra länder i Europa med att tillåta polis att använda hemlig dataavläsning. Dansk polis fick möjligheten redan 2002, för 18 år sedan.

Över 90 procent av den digitala kommunikation som polisen försökt avlyssna de senaste åren är krypterad, ofta genom vanliga appar som Whatsapp, Signal och Wickr.

Lagen begränsar möjligheterna

I ett halvår har nu svensk polisen, Säpo, tullen och Ekobrottsmyndigheten haft laglig rätt att använda det nya tvångsmedlet hemlig dataavläsning (HDA).

Redan påpekar åklagare att lagen är för begränsad för att kunna stoppa de kriminella gängen.

– Generellt sett är vi glada för att vi har fått lagstiftningen, säger Lise Tamm, chefsåklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet (Rio) till TT.

– Men det är inte tillräckligt. Det är inte lika användbart som den gamla telefonavlyssningen var och det är tydligt att vi skulle behöva ännu större möjligheter.

Tamm pekar också på att hemlig dataavläsning är krånglig att få till. Hon skulle vilja ha fler typer av åtgärder för att komma åt krypterad information.

Mycket litet antal fall första halvåret

Tvångsmedlet innebär att myndigheterna i hemlighet får installera spionprogram, så kallade trojaner, eller med andra tekniska hjälpmedel samla på sig information i brottsmisstänktas mobiler och datorer innan den krypteras. Det kan handla om allt från att granska dokument, registrera position och snappa upp lösenord till att kolla bilder, avlyssna chattar och samtal och se vilka hemsidor som besöks.

Tillstånd för hemlig dataavläsning beslutas av domstol och sedan april har 145 sådana ärenden varit uppe för avgörande, enligt Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, som får en underrättelse vid varje beslut. Det framgår inte hur många av dessa ärenden som domstolen har beviljat och avslagit.

Det är ett försummande litet antal med tanke på att Noa menar att uppemot 8.000 kriminella i Sverige är bredda att begå allvarliga våldsbrott som mord.

Lagen är tillfällig

Lagen om hemlig dataavläsning gäller i fem år och ska sedan utvärderas. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden (Sin) ska granska hur polis och åklagare tillämpar de för Sverige nya, men för Europa gamla, tvångsmedel.

– Det är ett antal tvångsmedelsärenden där man använt hemlig dataavläsning som vi har begärt in för att granska hur man använt det och att de rättsliga förutsättningarna för användande föreligger, säger enhetschef på Sin.