Trenden är tydlig, sprängningarna blir allt fler. Trots att det återstår tre månader av året har redan lika många sprängningar skett som under hela 2019. Och även 2019 var sprängningarna fler än året innan.

I och med handgranatsattacken i Bromsten i början på oktober är antalet sprängningar (allmänfarlig ödeläggelse) uppe i minst 28 stycken i Stockholmsregionen, vilket är lika många som under hela 2019.

Den kriminella världen drivs av pengar, och när pengarna ska drivas använder man sig många gånger av våldsamma metoder.

– De som vill ha in pengar hotar eller lägger sprängladdningar vid bostaden eller där personen uppehåller sig. Om personen flyr landet eller gömmer sig, riktar de hoten och ibland sprängningar mot personens familj eller vänner, säger kommenderingschef för arbetet mot sprängningar i region Stockholm till SVT.