Tryck på sjukvården ökar igen eftersom antalet coronasmittade blir fler. Men sjukvården står bättre rustad nu än i våras.

Svensk sjukvård kommer att klara även en stor andra våg av coronasmittan, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen, till SvD.

– Men det kommer att kännas tungt, säger han.

Han påpekar att vårdpersonalen redan är mycket utmattad och att det inte är möjligt att fortsätta skjuta upp annan vård hur länge som helst.

Men han säger också att antalet patienter fortfarande är mycket lägre än i våras. Omkring en tiondel så många coronapatienter vårdas på intensivvårdsavdelningar i Sverige nu jämfört med när det var som värst.

I dagsläget finns upparbetade former för att regionerna ska kunna samarbeta bättre, både vad gäller exempelvis transport, platser och intensivvård, om det skulle behövas igen. Utöver det finns även nationella förstärkningsresurser, som exempelvis flygtransporter och fältsjukhus som kan sättas upp vid behov.